Stiga Norges cup i Haukelandshallen, 17-18.november 2018, HER VIL VI INFORMERE OM PÅMELDING I FRA KLUBBENE

Haukelandshallen

Invitasjon til Stiga Norges Cup

Laksevåg BTKhar gleden av å invitere til sesongens andre Stiga Norges Cup 17 og 18 november 2018, Haukelandshallen, Bergen.

Her finner du også  en oversikt over spillere som deltar på stevnet som deltar i Haukelandshallen. (oppdateres jevnlig)

Det blir to bord med rødt gulv, mest til bruk i semi og finaler.

Det blir pengepremier i alle klasser over gutter og jenter 15.

Frist for påmelding: 19.oktober.

 Her er info om spillere blant de 10 beste på rankingen som deltar i Bergen:

Fredrik Meringdal

Fredrik Meringdal, Laksevåg, herrer elite

Jimmy Ojakangas

Jimmy Ojakangas, Laksevåg, herrer elite
Malte Rosen, Laksevåg, Herrer elite, herrer eldre junior
David Tørner, Laksevåg, Herrer Elite, herrer Eldre junior
Henrik Bagner Nilsen, Oslo Btk, Herrer elite, herrer eldre junior, herrer junior
Fredrik Buringrud-Langen, Herrer elite, herrer eldre junior, herrer junior
Lars Edvardsen, Modum, Herrer Elite, herrer eldre junior, herrer junior

—————————————————————————-

OVERSIKT OVER ALLE PÅMELDTE KLUBBER og spillere: http://resultat.ondata.se/000551/

Denne listen oppdateres fortløpende!

INVITASJON:

Lørdag 17 November    Søndag 18 November
         
Bolk 1 Kl. 10.00 Bolk 1 Kl. 09.00
(Gutter 14 år, kl. 09.00) Startkontigent Startkontigent
Gutter 14 år 110,- Herrer E.  junior 140,-
Damer Elite 170,- Gutter 13 år 110,-
Herrer Elite 170,- Damer junior 130,-
Funksjonshemmede ** 170,- Herrer B 170,-
Jenter 15 år 110,- Jenter 13 år 110,-
Bolk 2 Fra ca. kl. 12.00 Bolk 2 Fra ca. kl. 12.00
Herrer junior 130,- Jenter 11 år 110,-
Damer E. junior 140,- Gutter 15 år 110,-
Gutter 12 år 110,- Gutter 11 år 110,-
Herrer C 170,- Herrer D 170,-
Jenter 12 år 110,- Herrer A 170.-

Klasser merket i fet er offisielle Stiga Norgescup-klasser

** Her blir det herre og dame klasse, sittende og stående, dersom nok deltakere i respektive klasser, ellers sammenslåing.

Nøyaktig tidsskjema sendes ut i god tid før stevnestart

Stevne tier er inkludert i satsene.

Aldersgrenser 2018-2019:

11 år – født tidligst 2007                                                 14 år – født tidligst 2004
12 år – født tidligst 2006                                                 15 år – født tidligst 2003   

13 år – født tidligst 2005                                                 Damer/herrer junior 17 år–født tidligst 2001

Damer/herrer Eldre junior, tidligst 1995

Alle klassene spilles innledende puljespill og avsluttende cupspill. Puljer med 3 eller 4 spillere Kampene spilles best av fem sett. Unntak er Herrer elite og Damer elite der det spilles best av 7 sett fra og med kvartfinale. Veiledende deltakerbegrensning gjelder (se tabellen under). 2 videre fra alle klasser.

Dersom deltakerantallet i en eller flere av klassene overstiger det veiledende maksimale deltakerantallet bestemmer TD ‘en hvorvidt det skal arrangeres B-klasse(r) i den eller de klassene dette eventuelt gjelder, og hvor mange deltakere som skal fordeles på de ulike nivåene.

Klasse Maks antall deltakere
Herrer elite 48 (veiledende)
Herrer eldre junior 48 (veiledende)
Herrer junior 48 (veiledende)
Gutter 15 48 (veiledende)
Gutter 13 40 (veiledende)
Gutter 11 40 (veiledende)
Damer elite 24 (veiledende)
Damer eldre junior 24 (veiledende)
Damer junior 24 (veiledende)
Piker 15 24 (veiledende)
Piker 13 24 (veiledende)
Piker 11 24 (veiledende)

 

I Herrer elite og Damer elite senior, Herrer eldre junior, Damer eldre junior, Herrer junior, Damer junior, Gutter 15,

Piker 15, Gutter 13 og Piker 13 er de best seedede spillerne direkte kvalifisert til sluttspill etter følgende oppsett:

 

Antall påmeldte deltakere Antall direkte kvalifisert
9-15 2
16-31 4
32+ 8

 

 

Påmelding/info                  Innen fredag 19.oktober 2018

LAKSEVÅG BORDTENNISKLUBB

Otto Hatlebakk:

Mobil: 91690364

E-post: Anders.hovden@idrettsforbundet.no (Anders Hovden)

Påmelding i fra klubbene må inneholde ranking poeng for spillerne og bør sorteres i synkende rekkefølge. Oppdaterte påmeldingslister blir lagt ut på www.laksevagbtk.no

Rankingen for november 2018 gjelder for stevnet.

Lokale                                 62mx42m, plass til 18-25 bord i hoved hallen, pluss en side hall (SAL 2) med 5 bord

Program/info                     Blir lagt ut på vår hjemmeside: www.laksevagbtk.no

                                            Resultater blir lagt ut med jevne mellomrom de to stevnedagene.

 

Startkontigent                    Betales innen 19 oktober 2018

LAKSEVÅG BORDTENNISKLUBB, Postboks 1440, Oasen, 5828 Bergen

Bankgiro: 9521.65.15545

Deltagelse                          Det er tillatt å delta i 2 klasser pr. dag, 1 klasse pr. bolk.

Klasser med færre enn 4 deltagere kan bli strøket.

Start                                    Stevnet starter kl. 09.00 lørdag (G14) og 09.00 søndag

Oppmøte                            45 min. før klassestart. Klubbene melder fra om forfall.

Trekning                             30 min. før klassestart. Spillere som ikke har blitt meldt ifra om at de er kommet, blir strøket fra puljen.

Tidsskjema                         Legges ut på NBTFs og Laksevåg BTKs nettsider.

Stevneledelse                    Kim-Erling Bolstad-Larssen, Otto Hatlebakk

                                            Roy Vetaas, Brage Titlestad, Anders Hovden

Teknisk delegert               Anders Hovden (Laksevåg)

Overdommere:                  Kim-Erling Bolstad-Larssen, Laksevåg, (assistent Don Alexander, Spkl Heros)

Dommere                            Deltakerne må være beredt til at” taper dømmer neste kamp”.

Seeding                              
I henhold til konkurransereglementet, ref. NBTFs Online Ranking.

Bord                                    Det benyttes 18-25 Stiga Expert bord i hovedhallen, 5-6 bord i sidehallen. Farge blå.

Baller                                  Stiga XXX Hvite (Plast)

Premiering                         Etter NBTFs konkurransereglement.
Det blir satt opp pengepremier i klassene Herrer Elite og Damer Elite, samt i alle andre seniorklasser.

Pengepremienes størrelse avhenger av antall deltagere i klassene.

Lisens                                 Alle lisenspliktige spillere skal ha innbetalt lisens for å kunne delta i
Stiga Norgescup. Se NBTFs konkurransereglement.

Servering                            Det blir salg av drikke, frukt, varm og kald mat i kafeteriaen under hele stevnet.

Antidoping                  Nif`s dopingbestemmelser gjelder for både norske og utenlandske deltakere.

SNC – poeng               Det deles ut poeng til SNC finalen i Oslo i offisielle SNC klasser.

Ranking poeng            SNC seniorklasse, vekting 2, SNC aldersbestemte, vekting 1,5.

Overnatting              Thon Hotel Orion

Pris i standardrom for 1 person, per natt inklusive frokost:                                      kr 796,-

Pris i standardrom for 2 personer, per natt inklusive frokost:                                   kr 1036,-

Pris i rom for 3 personer, per natt inkl. frokost                                                          kr 1356,-

Pris i rom for 4 personer, per natt inkl. frokost                                                          kr 1596,-

Kontaktperson på Thon Orion­­­­­­­ ­­­­er Morten, som nås på telefon, 55 30 87 00­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ eller e-mail: orion@olavthon.no­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

LAKSEVÅG BORDTENNISKLUBB

Postboks 1440, Oasen, 5828 Bergen
Mobil 91690364, Otto
Bankkonto: 9521.65.15545
E-post:  otto.h@laksevagbtk.no
Hjemmeside: www.laksevagbtk.no