Ekstra trening i 10 dager i Laksevåg Btk, 25/1-4/2

Ca. 15 spillere vil vi gi ekstra trening over 2 helger, fredag/lørdag/søndag samt i vanlig trening mandag til torsdag. Info om tidene for ekstra trening legges inn på vår lukkede Facebook side.

Trening 25.januar-4.februar 2019
Jenter/gutter Seniorer/yngre Serv/oppvarm. Trim/dagtid Hall
Fredag 25/1
Kl.1230-1400 Benjamin Tr.hall
Kl.1650 Sander Tr.hall
Kl.1700-1800 Sander Tr.hall
Tr.hall
Kl.1800-1930 Stig Tr.hall
Tr.hall
Kl.1930-2100 Brage Tr.hall
Lørdag 26/1
Kl.1050 Olsvik IH
Kl.1100 Sander Olsvik IH
Kl.1150 Olsvik IH
Kl.1200 Christisan Olsvik IH
Kl.1250 Olsvik IH
Kl.1300-1430 Brage Olsvik IH
Olsvik IH
Kl.1425-1530 Hasan Olsvik IH
Søndag 28/10
Kl.1330-1450 Benjamin Tr.hallen
Kl.1450 Aleksander S Olsvik IH
Kl.1500 Aleksander S Olsvik IH
Kl.1600 Eskil Olsvik IH
Kl.1650 Oliver Olsvik IH
Kl.1700 Oliver Olsvik IH
Kl.1800-1900 Pia
Jenter/gutter Seniorer/yngre Serv/oppvarm. Trim/dagtid Hall
Mandag 29/10
Kl.1700-1800 Hasan Tr.hallen
Kl.1800-1830 Oliver Tr.hallen
Kl.1830-1900 Sander Tr.hallen
Kl.1800-1900 Yngre trening Tr.hallen
Kl.1900-2000 Yngre trening Tr.hallen
Kl.2000-2100 Voksne.. Tr.hallen