Ikke akkurat rolige tider i «bordtennis familien» i disse Corona tider!

Styret i Norges Bordtennisforbund har hatt tre styremøter med blant annet sluttspill saken i Stiga Ligaen 2019-2020 til behandling,  fra 27.april til 5.mai på alle styremøtene!

Forbundet vårt skal i tillegg arrangere ledermøte i NBTF med regionene 11.mai. 

Et omfattende arbeid med seriespillet skal også avklares så fort som mulig. Klubbene har fått tildelt NM og NC for 2020-2021 nylig der Laksevåg Btk. skal arrangere NC nr.3 og NM for seniorer i mars 2021. Heros skal arrangere NM fore veteraner i juni 2021 i vest.

  • Sluttspillsaken 2019-2020, Stiga Ligaen
  • Stord Bordtennisklubb har trukket laget til neste års eliteserie. Laget ble trukket 30. april, som er var siste frist for å trekke lag fra serien uten å få bot.
  • Begrunnelsen er at klubben ikke får noen svar på sin klage på forbundet sin avgjørelse om at Laksevåg er vinner av serien alene.
  • NBTF har i forbindelse med saken hatt den på agendaen tre styremøter i en periode på ca.5-6 uker.

Som de fleste kjenner til ble semifinalene spilt 10-11.mars der Stord og Laksevåg skulle møtes til finale  torsdag 26.mars i Bergen.

20.mars sendte de to klubbene felles brev der vi ba om at finalen ble avlyst på grunn av Corona situasjonen.

Forbundet bekreftet at finalen ble avlyst 27.mars.

Laksevåg og Stord sendte altså et felles brev om avlysning før finalen 27.mars.

Laksevåg har helt tilbake til 20.mars ingen problemer med at det kåres to mestre i årets seriespill.

Dette gjentok Laksevåg Bk før det andre styremøtet med behandling av sluttspill saken.

På første behandling i forbundsstyret kåret NBTF Laksevåg som vinner i serien. De vant grunnserien klart og slo Stord to ganger i grunnserien.

Styret behandlet anke fra Stord to ganger. Dermed har styret hatt tre styremøter sluttspillet fra april frem til endelig vedtak 5.mai.

På styremøte 5.mai bestemte forbundsstyre følgende:

Vedtak

Misnøye med et styrevedtak kan bringes inn som en sak på særforbundstinget, men styret i NBTF ønsker nå ro i denne saken. Styret har oppfattet det slik at både Laksevåg og Stord vil være fornøyd dersom begge kåres til seriemestere 2019/2020.

Selv om styret finner det teknisk sett mest riktig å si at vi ikke har noen vinner i år, er dette et resultat de fleste trolig ikke ønsker. Forbundsstyret besluttet derfor i sitt møte 5. mai å gjøre om tidligere vedtak og således sidestille begge lag, Stord BTK og Laksevåg BTK, som seriemestere 2019/2020.

Endika, Martin, Jimmy og Christian. Laksevåg vant Stiga Ligaens grunnserie 2019-2020 klart!

Laksevåg har siden januar 2017 ikke tapt en kamp i Stiga Ligaen og i NM lag, 66 herre senior lag kamper uten tap. Stord ble slått to ganger i 2019-2020 sesongen, 6-1 og 6-3.

 

Kamper ikke tapt av Laksevåg Btk herre lag
2016/2017 Stiga Liga 7 tap 8/1-17, for Volda mester
2016/2017 Cup 4 mester
2017/2018 Stiga Liga 14 mester
2017/2018 Cup 4 mester
2018/2019 Stiga Liga 16 mester
2018/2019 Cup 4 mester
2019/2020 Stiga Liga 13 mester
2019/2020 Cup 4 mester
66

 

 

  • Regions ledermøtemandag 11. mail kl 18 00 – 21 30.

Møtet er lovbestemt og skal avholdes det året vi ikke har Ting. Vi hadde opprinnelig tenkt oss et mer utvidet møte i år både mht antall deltakere og omfang på agenda. Slik ble det dessverre ikke, så i disse Coronatider så gjennomfører vi møtet digitalt.

Vi håper alle fem ledere har anledning til å delta.

Møtet er lovbestemt og skal avholdes det året vi ikke har Ting. Vi hadde opprinnelig tenkt oss et mer utvidet møte i år både mht antall deltakere og omfang på agenda. Slik ble det dessverre ikke, så i disse Coronatider så gjennomfører vi møtet digitalt.

AGENDA

NBTFs Virksomhetsplan

Vi tar gjerne innspill til denne og ser på dette som en prosess frem mot Tinget 2021 der den skal behandles og eventuelt vedtas for en ny periode

Anleggsplan – prioriterte bordtennisanlegg regionalt og lokalt

Frem til møtet vårt ber vi da om at dere setter opp en liste over de bordtennisanlegg dere vil prioritere innenfor din region.

Ny lov for regioner

Ny Regioninndeling?

Hva gjør vi som nå har 5 regioner? Ønsker vi at disse skal bestå som nå?

Hva gjør vi med KM som har lange tradisjoner når vi ikke lenger har et fylke som jo har vært «området» for et KM?

Samarbeidstiltak mellom regionene?

Regionslagsturnering 2021?

Samarbeid NBTF – region

Forbedringspunkter, muligheter, roller og ansvar

Hvilke breddeoppgaver kan regionene utføre for NBTF – mot økonomisk støtte fra NBTF?

Rent særforbund

Diverse spørsmål og svar.

Her kan både vi og dere komme med spørsmål og forhåpentlig gode svar

  1.       Corona – utfordringer
  2.       Økonomi

iii.      Eventuelt

 

  • Avslutningen av seriespill sesongen 2019-20 / Opp- og nedrykk

 NBTF styret vedtok dette på sitt møte 5.mai:

Petter, Anders, Benjamin O, og Raymond spiller i 1.divisjon også neste år.

Opp- og nedrykk i STIGA-LIGAEN, Dameserien, 1. og 2. divisjoner
• I STIGA-LIGAEN, Dameserie, 1 og 2 divisjoner der opp- og nedrykk er avklart, blir dette gjennomført.

Opprykk til 2. divisjoner
• Lag i 3 divisjoner som ville hatt mulighet dersom sesongen ble ferdigspilt havner på kvalifiseringsplass for opprykk, gis tilbud om direkte opprykk til 2. divisjoner. Det vil medføre utvidelse av antall lag i 2. divisjoner kommende sesong.

Følgende lag får tilbud om plass i 2. divisjoner:
1. 3A: B-72 2, Kjelsås BTK 4 og Oslo BTK
2. 3B: Harestua 2, NEIL og Ham-Kam
3. 3C: Fornebu BTK 6 og Fokus BTK 3
4. 3D: Eiker BTK 2 og Drammen BTK
5. 3E: Stavanger BTK
6. 3F: Nidaros BTK 2 og Skodje
7. 3G: Rana BTK 2, Kanebogen BTK og Tromsø BTK

  • Dersom lag trekker seg eller avslår, vil ledige plasser ikke bli fylt opp med mindre det blir færre enn 8 lag.

Nedrykk – beholdeplass i 3. divisjoner
• Lag i 3 divisjoner som etter beregning havner på nedrykksplass, men som ville hatt mulighet for å beholde plassen dersom sesongen ble ferdigspilt, får tilbud om å bli værende i samme divisjon. Det vil medføre utvidelse av antall lag i 3. divisjoner kommende sesong.
1. 3A: Larkollen
2. 3B: Ingen
3. 3C: Oslo BTK 2
4. 3D: Skien BTK2 og Larvik BTK
5. 3E: Ingen
6. 3F: NTNUI og Trondheim BTK 3
7. 3G: Ingen

  • Lag i 3 divisjoner som etter beregning havner på nedrykksplass og villeIKKEhatt mulighet for å beholde plassen dersom sesongen ble ferdigspilt, rykker ned til 4. divisjoner.

NBTF vil i den nærmeste tiden kontakte alle klubber som er i en av de kategoriene.

Etter avklaring med de involverte klubbene, vil endelig avdelingsoppsett for STIGA-LIGAEN, 1. divisjon, 2. divisjoner og 3. divisjoner for kommende sesong bli publisert på bordtennis.no.

Lag som får tilbud om plass i 2. divisjoner eller beholdeplass i 3. divisjoner må sende søknad innen 15. mai 2020 til Administrasjonskonsulent Ghassan Chaer pr. e-post: ghassan.chaer@bordtennis.no .