Årsberetning – BORDTENNIS REGION SØR 2019/20

Regionene i Norge er nå i ferd med å avvikle sine årsmøter. Region Midt har sitt årsmøte 17.juni. Region Nord, Øst og Vest planlegger sine årsmøter tidlig på høsten før sesongstart.

Region sør avviklet nylig sitt årsmøte. Straks vi får referatet fra regionen skal vi legge det ut her på Laksevåg nett.

  Styret i region sør har bestått a v følgende personer, siden årsmøtet høsten 2019:

 

Leder:                          Gro Laila Bye, Notodden – 2 år.

Nestleder:                    Kevin All, Husøy – 1 år.

Kasserer:                      Rune Olsen, Skien – 2 år.

Styremedlem:               Jens Salvesen, Lia – 2 år.

Styremedlem:               Henrik Årdahl, Husøy – 1 år.

Styremedlem:               Aida Husic Dahlen, Randesund – 1 år.

Styremedlem:               Merethe Tveiten, Notodden – 1 år.

  1. varamedlem: Thomas Fjalestad, Husøy – 1 år.

2.varamedlem:       Birgitte Seierstad, Drammen – 2 år.

Valgkomité:
Karl Arne Lia, leder. Han får fullmakt av årsmøtet til å få med seg andre medlemmer.
Revisor:
Årsmøtet ga styret fullmakt til å godkjenne kandidater til revisor.

Bordtennis Region Sør består i dag av fylkene Aust-Agder, Vest-Agder, Buskerud, Vestfold og Telemark. Agder fylkene og Vestfold og Telemark har slått seg sammen. Buskerud, som fra 01.01.20 ble en del av storsammenslåingen Buskerud, Akershus, Østfold og kommunene Jevnaker og Lunner i dagens Oppland. Disse ble til Viken fylke, og går altså fra Hemsedal i Nord til Halden i Sør. Gamle Buskerud er fortsatt en viktig del av region sør, selv om resten av Viken er i region øst.

Styret har bestått av 9 medlemmer.

Vi har hatt to fysiske styremøter i denne perioden, og mye arbeid på mail og telefon. Koronasituasjonen gjorde at vi ikke kunne møtes, så vi måtte ta saker underveis via ulike kanaler.
Sak vi har jobbet mye med, er jobben med å ansette regiontrenere i region sør. Vi har fått tilsagn om penger fra Norges bordtennisforbund til prosjektet. Men det skal være et spleiselag, hvor klubber må bidra, i tillegg til Region Sør. Høring er sendt ut til klubbene, og styret skal raskt bestemme hvordan vi jobber videre med dette prosjektet.

Paraveka er noe Region Sør ønsker å bidra til at skal bli en arena hvor bordtennis får markert seg positivt. Region Sør har plener om å aktivt delta under Paraveka 2021. Her kan vi få verdifull mediadekning, som vi tenker er viktig, for å promotere sporten vår, til mange husstander.

Vi ønsker å lage en handlingsplan for å bli flere spillere, og beholde de unge spillerne lengst mulig. Vi vil prøve å få inn flere penger, som kan komme til gode gjennom arrangementer, igangsatt av Region Sør.

Videre er det ønskelig med et bedre samarbeid mellom klubbene i Region Sør, hvor spillere kan spille på lag, på tvers av klubber, i større turneringer. Vi må heie på hverandre, for å bli best mulig.

Vi ønsker også å kunne arrangere flere breddesamlinger.  Må se på muligheter for å beholde spillere som har fått trent litt, men som mangler spilltilbud.

Må få nybegynnere ut på turneringer, og se nivået. Vi bør arrangere lokalt, eller sende dem på regioncuper. Da må alle klubbene sende spillere dit.  Naboklubbs turnering i uka, kan være et godt alternativ. Ellers har alt av idrett vært nede pga Koronasituasjonen i 3 måneder, før aktiviteter igjen blir arrangert nå fra juni 2020.

Vi har hatt et styremøte på Notodden og et i Horten. Vi har behandlet 18 saker disse månedene.

 

         Klubb og  medlemsutvikling

Det var 22 registrerte klubber per 31/12-2019 i Region Sør.

Det var registrert 846 medlemmer per 31/12-2019 i Region Sør.
Styret ønsker å jobbe for at vi skal få en økning i medlemstallet. Vi ønsker å ta vare på
alle spillere, uansett hvilket nivå de ønsker å trene og konkurrere på.
Vi ønsker å beholde alle spillere, lengst mulig. Dette ønsker vi at alle klubbene jobber
for i vår region. Vi støtter prosjektet til forbundet, hvor slagordet er «Alle skal med».

 

o       Seriespill

  • Lagserien er en viktig del av det sportslige tilbudet i bordtennis-Norge. Regionen har hatt ansvaret for å organisere 4
  • NBTF sentralt har ansvaret for å organisere den norske lagserien fra eliteserienivå og den norske dameserien og ned til og med 3. divisjon.
  • Organisering av 4. divisjon og lavere divisjoner er regionenes ansvar. Mens den nasjonale lagserien arrangeres med firemannslag arrangerer region sør 4. divisjon med tremannslag. Serierundene samles primært i samlerunder i helgene.
    Ansvar for å arrangere divisjonskampene byttes på i regionen.
    Jens Salvesen har hatt ansvaret for 4. divisjon, fra styret.

 Regionsturneringer

Det har vært avholdt 2 regioncupturneringer.

Ekstra fokus på breddeklasser og nivåinndeling for å få så god konkurranseopplevelse som mulig.

 

Regionssamlinger

Regionen har arrangert 0 samlinger i sesongen 2019/20. Vi ønsker å legge til rette for 2-4 regionssamlinger neste år.

Samlingene skal legges til helger.

Hovedtrenere og hjelpetrenere skal være med på hver samling.

Hjelpetrenerne skal lære av hovedtrenerne, og målet med dette er blant annet økt trenerkompetanse til klubbene.

Kurs

Regionen har bidratt med økonomisk støtte til trener- og dommerkurs..

Økonomi

Regionen har en sunn økonomi. Det arbeides med inntektsbringende tiltak, og styret bruker de midlene man har til rådighet på en fornuftig måte. Se vedlagt regnskap med tilhørende revisjonsberetning.