Info til medlemmene, ny dør i hallen, nøkkel til medlemmer.. Trening de neste uke, turnering 21/8

Smil og glede…

Inngang til hallen: Garasjeporten blir åpnet av Tea og Otto neste uke. Den nye inngangen er ikke klar ennå.

Mandag kl.1900 møtes Stig, Kim-Erling, Anders og Otto for å snakke om hvem som skal ha nøkler til hallen vår. Stig og Kim-Erling blir de dere spør om at akkurat du skal kunne ha nøkkel til hallen vår. Laksevåg er nok alene om å gi nøkler til egen hall gratis til medlemmene etter søknad..

Info om turnering 21/8: http://www.laksevagbtk.no/2021/08/10/velkommen-til-apningsstevne-2021-2022-21-august/

Info om treningstider og kontingent i Laksevåg fra neste uke: http://www.laksevagbtk.no/hallen-var/

Her finner du info om kontingenten i Fokus, B72, Fornebu og Heros:

……………………………………………

Info om treningstider og kontingent i Fokus: https://www.fokusbtk.no/kontingenter/

………………………

Info om treningstider og kontingent i B-72:

Priser er som følger

Medlemsskapsavgift

Enkeltmedlemsskap: 300kr per år

Familiemedlemsskap: 400 kr per år*

*Familiemedlemskap dekker medlemskapsavgift for opp til 8 personer i samme familie (foresatte, barn, søsken) i B-72.

Treningsavgifter for 2021:

 • Rød gruppe: 630 kr per måned
 • Gul gruppe: 450 kr per måned
 • Nybegynnerparti: 270 kr per måned
 • Voksenparti: 220 kr per måned
 • Drop in: 200 kr per måned

Treningsavgift faktureres ikke i juli måned.

Alle som ønsker å bruke hallen skal betale medlemsavgift og treningskontingent, uavhengig av treningsmengde eller hyppighet. Se medlemsreglementet for nærmere informasjon.

Merk at man må være minst 15 år for å ha stemmerett på årsmøtet, og derfor kan det være lurt å registrere de voksne med familiemedlemskap.

Medlemsavgift faktureres årlig og treningsavgift trekkes månedlig via avtalegiro.

……………………

Info om treningstider og kontingent i Fornebu:

Alle medlemmer må betale medlemsavgiften, samt i tillegg en treningsavgift som er basert på alder eller hvilket treningsparti man tilhører.

Medlem:   300,-

For foreldre og andre som ønsker å støtte klubben er det mulig å kun betale medlemsavgift på kr 300. Dette gir ikke rett til å spille, men gir stemmerett på årsmøtet (dersom over 15 år). Vi oppfordrer alle foreldre til å melde seg inn som medlemmer!

 

Bordtennisskole :   1000,- pr halvår.

Nybegynnere barn/ungdom med profesjonelle trenere.
Påmelding senere på året: 500,- fra 1/11.
Ved betaling av første halvår følger det med en klubbtrøye.

 

Veteran/Voksne :   1700,-

Spillere over 19 år.
Påmelding senere på året: 850,- fra 1/8 og 600,- fra 1/10.

 

Konkurransepartiet :   2500,-

Ungdom under 19 år på «Konkurransepartiet» med profesjonelle trener.

 

Elite:   2500,-

Primært ungdom men også mulighet for voksne. Profesjonelle trenere.

 

Spillere fra andre klubber:  3000,-

Spillere fra andre klubber som kun ønsker å trene hos oss, må betale 3000,-. Dette inkluderer medlemsavgift på 300,-.

 

KATEGORI MEDLEMSAVGIFT TRENINGSAVGIFT SUM
 
Elite 300 2500 2800 kr
Barn og ungdom < 19 år/Konkurransepartiet 300 2500 2800 kr
Veteran/Voksen 300 1700 2000 kr
Medlem 300 0 300 kr
Spillere fra andre klubber 300 2700 3000 kr

 

 

MEDLEMSKONTINGENTER FOR HEROS

 

 • Senior: 950
 • Junior: 650
 • Familiemedlemskap: 1.800
 • Støttemedlemskap: 500
 • Æresmedlemmer kr 0 (Fritatt)
 • Prøvemedlemskap» for barn: kr. 400 for høst eller vår.

 

Lisens er IKKE inkludert i kontingenten.

 

Kontingenten inkluderer følgende:

 • Treningstilbud i Hauklandshallen
 • Påmeldingsavgift for divisjonsspill
 • Utgifter (så rimelig som mulig) til reise og opphold ved divisjonsspill

(ikke godtgjørelse for kjøring etc. i Bergensområdet)

 • Dekning av 50 % av utgiftene til reise og opphold ved deltakelser NC, NM og andre nasjonale stevner for spillere som styre/trenere vurderer bør delta.

Styret kan innvilge, etter individuell vurdering, en høyere grad av dekning av utgifter i gitte tilfeller. Det kan også søkes om dekning av reiseutgifter til landslagssamlinger og eventuelt andre typer samlinger/treningsleirer.

 

Regional Pakkeløsning

Styret har etablert en «Regional pakke» som koster kr. 900

Med regional pakke kan en delta på følgende stevner:

 • Laksevågs åpningsstevne 26 sep
 • Stord Cup 10 okt
 • Bergen Hil Åpen 31 okt
 • KM Heros 19/20 des
 • Laksevåg kruset 23 jan
 • Hardanger Åpen 13.feb
 • Regions cup Bergen HIL 24 april

Ellers kan en betale påmeldingspenger for hver enkelt klasse som en deltar i. Hvis en deltar på alt en kan i den regionale pakken, vil en få en rabatt på i overkant av 50 %.