Referat årsmøte Laksevåg Bordtennisklubb fredag 4. juni 2021

Bak: Bilal, Oliver, Benjamin. Foran: Sander

1 Frammøtte representanter: godkjent

2 Underskrive protokollen: Kim-Erling Bolstad-Larssen, Eric Nilsen.

3 Regnskap 2020: godkjent.

4 Årsmelding sesongen 2020/2021: godkjent

5 Styret for 2021-2022

Leder:             Otto Hatlebakk
Nestleder:       Anders Hovden
Medlem:         Charlotte Sørensen
Medlem:         Roy Vetaas
Medlem:         Kim-Erling Bolstad-Larssen
Varamedlem: Gina Hundven
Varamedlem:  Stig Mortensen
Kontrollkomite: Eric Nilsen og Bjørn Gjelseng, vara: Gunnar Jensen

6 Medlemskontingent/treningsavgift 2021/2022:
…………………

KR.50.- I MEDLEMSKONTINGENT, ALLE MEDLEMMER BETALER KONTINGENT

Kr.1350.- TRENINGSAVGIFT For alle som trener minst en gang i uken.

Kr.950.-  TRENINGSAVGIFT for jenter og gutter under 18 år. KR.450 FOR BARN NR.2 i familien.
(inkludert lisens til forbundet, 2021-2022)
Betale en klasse for alle unge spillere i klubben på stevner der klubben bestemmer seg for å delta med spillere.

ALLE SOM HAR BETALT KONTINGENT 2020-2021 SKAL IKKE BETALE TRENINGSAVGIFT KOMMENDE SESONG.

…………………………….

Kr.500.- Bordtennis skole pr. semester, høst og vår.
Kr.1700.- i kontingent for en familie
Kr.50.- Støttemedlemmer
Kr.100.- i avslag om du støtter Laksevåg Btk i forbindelse med Grasrotandelen. (foreldre er ok.)

Laksevåg Bordtennisklubb har fått tildelt en del penger fra Bergen Kommune for å dekke medlemmenes utgifter for å spille bordtennis i klubben vår. Om du sliter litt med betaling av utgifter for å spille bordtennis, kontakt leder Otto Hatlebakk så ordner vi med dekning av utgifter.

FRIST FOR INNBETALING AV KONTINGENTEN: 1.NOVEMBER. Bankgiro: 9521.65.15545

7.Treningstider for 2021-2022 ble gjennomgått og vedtatt. Legges ut på våre plattformer i august.

Vanlig trening i klubben for 2020-2021 avsluttes torsdag 17.juni.

Fra 21.juni til 13.august holder vi hallen åpen med ledere/trenere fra kl.1400-1630. Unge spillere som trenger å trene litt fra andre klubber i Bergen kan trene gratis i denne perioden.

8)NM og NC 2021/2022,

Senior NM 10-12.september i Haukelandshallen, Laksevåg Btk arrangerer
………………….

NM yngre, 3-5.seeptember, Trondheim
vi sender minst 7 spillere.. Klassene er for 11 år, 13 år og 15 år. Klubben dekker rise med fly, hotell og startavgift i stevnet. Spillerne dekker lunsj og middag.
…………………………..

NM jr/eldre junior, 17-19.september, Lørenskog.
Vi sender mange spillere. Klubben dekker reise med fly, hotell og startavgift i stevnet. Spillerne dekker lunsj og middag.
……………….

Veteran NM i Bergen, 9-10.oktober

………………

Stiga Norges Cup.

Vi arrangerer en turnering på høsten 20021, og en turnering på våren 2022.

…………………….

Bergen,5/6-2021

Otto Hatlebakk – referent