Forslag til kampoppsett 4-5.divisjon i Hordaland 2018-2019

Kim-Erling i sving

Frist for å komme med innsigelser til oppsettet er søndag 4.november. Meld inn ønsker til Anders Hovden i regionen.