Bordtennis i Norge = Klubber og medlemmene rundt om i Norge!

Otto Hatlebakk i Laksevåg BTK mener at post 3 pengene må brukes på unge i norske bordtennis klubber

HVA ER PROBLEMET MED NORSK BORDTENNIS?

GÅR PENGEFLYTEN FEIL VEI?

Det ser ut for at NBTF og adm. i Oslo glemmer at det er klubber og medlemmer som er norsk bordtennis.

I sesongen 2018-2019 vil Laksevåg Bordtennisklubb sende over kr.30 000 til forbundskontoret i Oslo i avgifter osv. Forbundet selv bruker ca.5,5 millioner på ansatt personell og adm. i Oslo.

Når en vet at det gjennom de siste 20-30 årene ikke har vært utvikling i antall medlemmer og pr. dato er vi en C-nasjon på den funksjonsfriske siden bør det snart gå et lys opp for det sittende forbundsstyret.

SLIK KAN VI IKKE FORTSETTE.

Forbundspenger må sendes ned over, nå er det omvendt for oss i vår klubb og i mange andre klubber.

ØST, NESTEN HELE TIDEN!
Der øst på Fornebu har forbundet fått til en flott treningshall til flere millioner av vår sports penger for klubbene på Østlandet. I tillegg har forbundet lagt nesten alle landslags samlinger der øst. Spesielt er det irriterende at forbundet legger yngre samlinger på Larkollen, gang på gang!

Landslags trenerne har sitt virke på Østlandet nesten uten unntak og det siste forbundet gjorde nå nylig var å ansette en klubb utvikler med bosted på Østlandet.

Hele tiden lages det altså til tiltak på Østlandet for klubber og medlemmer i denne regionen. Her er det siste tiltaket:  http://bordtennis.no/norges-bordtennisforbund-innbyr-til-temakveld-tema-kinatrening-i-praksis/

Forbundet bruker i dag ca. 90% av sine penger på tiltak i EN region.
Slik blir vi ikke en bt-nasjon som blir flere spillere og ikke minst få til bedre spillere. Fordelingen av penger burde kanskje vært 60% på Østlandet og 40 % prosent til resten av landet. Kanskje omvendt om en ønsker at resten av Norge skal utvikle seg.

VG ARTIKKEL, INGEN GOD PR!
Her er link til et oppslag i VG vi ikke trengte…  https://www.vg.no/…/saerforbund-loenner-generalsekretaeren-…

Forbundet bruker minst en million i året på inndekning av lønnsutgifter (fra post 3/funksjonshemmedes penger) på forbundets ansatte sentralt.

Norges Idrettsforbund må forklare overfor riksrevisjonen om bruk av 50 millioner på adm. av post 3 midler der i gården.. https://www.vg.no/sport/i/6nQ42e/riksrevisjonen-refser-nifs-bruk-av-spillemidler-50-mill-til-tiltak-for-barn-og-unge-ble-brukt-til-nif-loenn

Forbundet har på i VG, Facebook og direkte til klubbene i det siste forsvart at de bruker ca.en million kroner til adm. øremerket post 3 (barn og unge i klubbene) og fra de funksjons hemmedes budsjett.

Det triste er at en i flere år har brukt millioner av post 3/funk penger på ansatt personell i Oslo og ikke kan registrere at vi blir bedre eller flere som idrettsgren.

Det er også leit at forbundet ikke tar litt selv kritikk for penge sløseriet som ikke gir resultater.

HVA SKAL FORBUNDET GJØRE MED SINE POST 3 PENGER?
Klubbene trenger økonomisk støtte til drift av klubbene og spesielt bør klubber med yngre aktivitet få direkte penger fra post 3, som altså er penger øremerket fra Norges Idrettsforbund til barn og unge i klubbene i BT-Norge.

B-72
bruker enorme penger og alt de har til betaling av lønn til sine trenere. Men, de lykkes ikke med å beholde sine spillere straks de kommer i 15-18 års alderen. Klubben mistet 6-8 unge spillere før denne sesongen. Kanskje burde de fått kr.30-50 000 øremerket i støtte fra post 3 øremerket tiltak for de unge talentene i klubben på Lørenskog som rømmer i fra klubben?

Fokus
bruker også enorme penger til betaling av trenere i klubbens sin på Manglerud i Oslo. Her SLUTTER spillerne hele tiden straks de blir 15-18 år også! Forbundet må bruke post 3 penger øremerket tiltak til hvordan vi kan beholde våre flotte talenter som dukker opp år etter år i denne Oslo-klubben! Kanskje burde også Fokus få kr.30-50 000 øremerket slik at de kan beholde sine unge spillere ved bordtennis bordet?

Laksevåg Bordtennisklubb
har nå en helt full nybegynner/jente/gutte gruppe i klubbene vår. Skal vi ta enda en gruppe med nye spillere i en nybegynner gruppe burde vi fått støtte til ansettelse av trenere. Bruk mye penger til klubbene som har treninger for unge spillere! Prioriter 10 klubber med slik støtte!

Forbundsledelsen i Oslo
er handlingslammet når det gjelder bruken av post 3 penger. De spør hele tiden: hva skal vi prioritere?

  • Prioriter støtte til kurs og trening av jenter og gutter under 15 år i klubbene over det ganske land!
  • Vurder støtte til klubber som har stort frafall og at spillerne slutter, for eksempel i Fokus og B-72.
  • Sørg for at det opprettes en egen «knapp» på forbundets nettsider der en kan søke om tilskudd til tiltak for klubbens yngre spillere. Informer om post 3!
  • Kom med tiltak som er enkle å forholde seg til for klubbene, ikke omfattende søknader og og omfattende rapporter!
  • Bruk MYE MINDRE av post 3/funk midler til dekning av lønn til adm. i Oslo. Det er ulovlig å bruke så mye penger til lønninger!

Vi ser på forbundsnettet at NBTF vil støtte tiltak for jenter.. Bare tull hele det tiltaket, ingen klubber kan oppfylle de kriteriene utenom sentrale Oslo klubber.

Fra premieutdeling på Stord

HORDACUP ER EN SUKSESS!
Her er inf: http://bordtennis.no/hordacup-nr-2-pa-stord-lordag-3-november-2018-28-spillere-under-15-deltok/

Her er altså et tiltak som burde utløse automatisk post 3 støtte i fra forbundet. Regioner og klubber må lage slike møteplasser for spillere som er unge rundt om i hele Norge. Dette tilbudet avvikles på 4 timer med maks 32 spillere på en dag.  Dette tiltaket er myntet på både de som kan litt og helt ferske spillere!

Så vidt vi kan sjekke opp har klubbene i Norge i 2017 og 2018 ikke fått tilbud om å bli tildelt post 3 penger til bruk for unge i klubbene.

Her er de vi klarer å finne ut av for 2018:

Kr.100 000 til klubb trener i Trondheim

Kr.100 000 til klubb trener i Bergen

Kr.100 000 til klubb utvikler på Østlandet

Diverse mindre kurs på kveldstid på Østlandet.

Jente tiltak som ikke kommer hele norsk bordtennis til gode.

De resterende pengene i fra Norges Idrettsforbund for 2018 er altså brukt på lønninger til adm. ansatte i Norges Bordtennisforbund for arbeidet de gjør med post 3. I tillegg hevder VG artiklene at det er brukt mye penger fra tildeling til de funksjons hemmede til lønninger sentralt tidligere.

Kriterier post-3 2018  fra Norges Idrettsforbund er følgende:

Tilskuddet kan benyttes innenfor følgende tiltaksområder:

  1. Tiltak som fører til at aktiviteten for barn styrkes, gir økt kompetanse på aktivitet for barn og er i tråd med Idrettens barnerettigheter
  2. Tiltak som skal bidra til å utvikle ungdomsidretten og er i tråd med retningslinjer for ungdomsidrett,
  3. Tiltak for grupper som i dag er svakt representert i idrettslaget,
  4. Tiltak som øker kompetansen i idrettslaget gjennom klubbutvikling eller andre skoleringstiltak,
  5. Tiltak innenfor skolen som bidrar til økt deltakelse i den lokale idretten,