13 spillere fra Laksevåg påmeldt til KM i Stemmemyren Idrettshall lørdag 15.desember

Her er oversikt over påmeldt spillere fra Laksevåg BTKog info fra arrangøren om kretsmesterskapet.

Lnk til invitasjonen: LINK

Påmelding til KM i Stemmemyren Idr.hall lørdag 15.desember
Hr.Åpen Dbl B C D Funk g15 Nybeg. E F Totalt
Piotr Odelski 140 75 215
Tom Strømberg* 75 140 140 355
Roy Vetaas* 140 140 280
Brage Titlestad* 140 140 280
Stig Mortensen* 140 140 280
Bjørn Gjelseng 140 140 280
Eskil Ellila* 140 140 280
Thomas Lieske* 140 140 280
Bilal Saher 100 100
Benjamin Åsheim* 140 140
Finkel Haugen* 140 140
Oliver Mclean* 100 100
Sander Holmelid* 100 100
Aleksander Sjursen* 140 140 280
3110
* betal startavgift til
bankgiro: 9521.65.15545
Klubbens konto