Sommerleir i Halmstad med over 100 ungdommer!

Over 100 ungdommer!

Laksevåg Btk har fire ungdommer på leiren som altså har over 100 ungdommer på plass. De trener i Halmstad Arena (VM hallen) på 36 bord samt i Halmstads egen hall i bygget med 18 bord, totalt 54 bord!

Finkel passer på Sander..

Våre spillere er i Halmstad fra 15.juli til 19.juli.

Omei passer på Oliver..

Leiren har i tillegg «kina trening» samt en robot i sving for spillerne.

Målet for en slik leir er litt «sommergøy» samt at spillerne får et tips eller to før de starter treningen hjemme i respektive klubber.

Spillerne bor på en skole like i nærheten, 200 meter fra hallen. Alle får madrasser i forbindelse med overnattingen.

Omei og Finkel, Lunsj må vi ha!

Frokost, lunsj og middag får deltagerne på skolen der de bor.

Halmstad med topp trener Tickan Carlsson er hoved trener sammen med mange andre dyktige trenere.

Vi vurderte å sende våre spillere til en dansk leir, det ville blitt dobbelt så dyrt for oss. Vi har en spiller som skal delta på Fokusleiren i august.

Torsdag kveld, 19/7, skal vi til Sydsport der vi skal ta med oss mye utstyr hjem igjen. De fire spillerne skal få gå rundt i butikken der de kan drømme seg bort saml prøve sko, drakter osv. http://sydsport.com/

Vi kommer til å starte klubb trening for de som er på sommer-leire straks vi er hjemme igjen.