Odd Monsen, Heros, valgt til ny leder i Region vest

Årsmøte i Region vest 18.september 2022, Idrettens hus i Bergen.

Antall fremmøtte: 14

NBTF, president og gen.sek.

11 fra klubbene.

En observatør.

————————————————–

Saksliste:

Årsberetning, vedtatt

Regnskap 2021, overskudd kr.41 770, 68. På konto 1/1-2021, kr.679 425, 34. Vedtatt.

Forslag:

 • Stord, tinget setter av kr.50 00.- til bredde tiltak. Oversendt til styret
 • Stord, søknad om støtte til klubbens trener, kr.20 000. Oversendt til styret.
 • Hardanger, utlån av spillere. Vedtak: region Vest følger samme regelverk som i resten av BT-Norge. Frist for å søke: før første seriekamper i 4-5.divisjon
 • Laksevåg, styret i regionen består av leder, nestleder, tre styremedlemmer, to varamedlemmer fra tinget 2023. Vedtatt.
 • Laksevåg, Kr.40 000 til samlinger og bredde tiltak. Oversendt til styret.
 • Laksevåg, Arbeidsoppgaver i styret. Oversendt til styret.
 • Laksevåg, avvikle årsmøtet i følge lovene. Vedtatt.
 • Info om møter, stevner mm legges ut på regionens nettside. Vedtatt.
 • Kontingent og serieavgifter, som tidligere vedtak..
 • Budsjett: Balanserer med 100 000 inn og ut. Ca.kr.80 000 brukes på bredde tiltak Klubbene kan søke til styret i regionen om støtte til bredde tiltak i egen klubb.

  Debatt: Forbund-regionstinget.

 • Lang diskusjon om hva regionene skal arbeide med i norsk bordtennis. Kjerne oppgaver ble presidert.
 • Medlemstall: har du vært på en trening i klubben kan du registreres som medlem. Dette gjør de fleste andre idretter i Norge.
 • Utvikle bordtennis sporten i hele Norge.
 • Samlinger med hjelp fra forbundet.

Valg i region vest 18.september 2022-2023:

Leder:

Odd Monsen, Heros, på valg, 2 år

Nestleder:

Anders Hovden, Laksevåg, ikke på valg, 1 år

Styremedlemmer:

Tea Bratulic Pintar, Laksevåg på valg, 2 år

Kristian Magnussen, Stord, på valg, 2 år

Thomas Sætre, Bergen HIL, ikke på valg , 1 år

Regina Stevens, Laksevåg, på valg, 1 år

Varamedlemmer

1.Jack Feng, Hardanger, 1 år

2.Sverre Valderhaug, Bergen HIL,  1 år

Kontroll komite:

Leder: Andreas Berggreen, Fjell, 1 år

Medlem:

Gunnar Wedøe, Heros,  1 år

Kathrine Mjanger, Laksevåg, 1 år

Valgkomiteen i region vest:

Don Alexander, Heros

Kathrine Mjanger, Laksevåg

Otto Hatlebakk,  Laksevåg