Kamp oppsett for Laksevåg Btk i Stiga liga. 2.divisjon og 3.divisjon pr.31/8-2023

Max Hedbom

STIGA LIGA MENN
Kampoppsettet ble denne sesongen laget av klubbene selv.  Oppsettet var ferdig tidlig i mai. Flyttet to helger i august på grunn av kollisjon med superettan og 1.div. i Sverige.

2.DIV.AVD.A
 Oppsettet var ferdig medio august

3.DIV.AVD.E
Oppsettet er ikke ferdig pr.31/8. Vi justerer når alt er klart.

Fortsett å lese Kamp oppsett for Laksevåg Btk i Stiga liga. 2.divisjon og 3.divisjon pr.31/8-2023