Trener går av etter svake resultater i ungdoms EM i Slovakia

Her er hallen i Bratislava der EM for juniorer ble spilt i med svake norske resultater. (Foto: Lia Btk)
Her er hallen i Bratislava der EM for juniorer ble spilt i med svake norske resultater. (Foto: Lia Btk)

Kun to dager etter hjemkomst i fra EM for juniorer i Bratislava får de svake resultatene i mesterskapet konsekvenser for trenerne.  Marcus Gustavsson ber om avløsning og NBTF har innvilget hans ønske om å slutte umiddelbart. Plasseringer for guttelaget med 27 plass der treneren er fornøyd, herre juniorlaget med 31 plass og samme plassering for dame juniorlaget i mesterskapet utløser nå en gjennomgang av hele landslags aktiviteten i norsk bordtennis

Fra før har herre senior landslaget store problemer og dame landslaget er nesten det samme som vårt dame junior landslag. Den politiske ledelsen av landslaget tar nå grep og det er på tide mener mange i norsk bordtennis.

Vi bruker langt over en million i betaling for trenerne av de funk friske landslagene våre og dette må få konsekvenser, for enda flere enn den avgåtte dame landslagstrenerne.

Her er meldingen på forbundets sider i dag tirsdag 21.juli. (Mesterskapet for juniorer i Slovakia ble avsluttet 19.juli!!)

Marcus Gustavsson har gitt beskjed om at han ikke ønsker å forlenge avtalen med NBTF som innebefatter ansvar for hele damevirksomheten. Hans kontrakt utløper 31.07.2016. Dette innebærer i praksis at vi ikke har noen landslagstrenere på damesiden fra denne dato. Årsaken til dette er at han ønsker å konsentrere seg 100% om stillingen på NTG og landslag herrer junior (det vil bli for mye å ha damevirksomheten på toppen av dette). Han har også ytret et ønske om å kunne fratre sin stilling tidligere dersom dette lar seg gjøre rent praktisk for NBTF.
NBTF vurder det dithen at det særdeles viktig at NTG blir en suksess, og NBTF vil at Marcus skal ha full fokus på dette allerede fra oppstart denne høsten ved siden av ansvaret for herrer junior landslaget. NBTF ønsker derfor at Marcus fritas fra arbeidsplikt med damevirksomheten f.o.m 01.08.2015. Dette er i overenstemmelse med Marcus Gustavson’s egne ønsker.

Toppidrettskomiteen må derfor i samarbeid med sektor organisasjon se på hvordan vi best mulig ivaretar damevirksomheten på kort og lang sikt. Prosess blir som følger:

1.Sindre Åteigen tar et midlertidig ansvar for kadett og minikadett jenter frem til 31.12.2015
2. Bengt Paulsen tar et midlertidig ansvar for dame senior og dame junior frem til 31.12.2015
(han vil benytte seg av hjelp fra andre som hjelpetrenere)
3.Den nye toppidrettskomiteen konstitueres.
4.Toppidrettskomiteen reviderer sin toppidrettsplan 2015-2020
5.Toppidrettskomiteen vil i samarbeid med sektor organisasjon se på behov for fremtidige stillinger og ny organisasjonsstruktur innenfor toppidrett.
6.Toppidrettskomiteen utlyser nye stillinger for landslag damer, damer jujnior og jenter kadetter.
7. Leder organisasjon, leder toppidrettskomiteen og idrettslig leder intervjuer og anbefaler kandidater.
8. Styret godkjenner ansettelsene.
9. Vi tar sikte på at annsettelsesprosessen er ferdig ultimo november 2015.  

Mvh
Olav Haraldseid                         Bengt Paulsen
Leder toppidrettskomiteen.        Idrettslig leder

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *