24 timers bordtennishall i Bergen? Laksevåg, Heros og Fjell gir aldri opp drømmen!

Otto Hatlebakk, leder i Laskevåg Btk

Otto Hatlebakk, leder i Laksevåg Btk

Otto Hatlebakk holdt et langt innlegg på talerstolen på Scandic Ørnen 9.april 2016 om anlegg i Bergen og i Hordaland og følgende forslag ble fremmet på tinget i Hordaland Idrettskrets 9.april 2016, forslaget ble enstemmig vedtatt.

Undersøkelse om idretts anlegg i Hordaland

 • Hordaland Idrettskrets (HIK) skal i den kommende tingperioden arbeide med å få frem en oversikt over anleggs situasjonen i Hordaland for alle idrettsgrener.
 • HIK skal sende ut spørsmål som følger til alle særkretser og regioner:
 • 1) Har din idrett gode anlegg for trening, hvor mange slike treningsanlegg har din idrett?
 • 2) Hvor mange treningsanlegg er private hvor mange er kommunale?
 • 3) Trenger din idrett flere treningsanlegg, hvor mange?
 • 4) Eventuelle andre spørsmål HIK ønsker i denne undersøkelsen/spørsmålsrunden til særkretser og regioner.
 • 5) Særkretser og regioner må også få muligheten til å komme med tilleggsinformasjon.

Denne oversikten legges frem på neste ting i Hordaland Idrettskrets med en konklusjon i fra HIK.

 

 • Hordaland Idrettskrets bør i den kommende tingperioden allerede nå starte arbeidet med å få på plass anlegg for idretts grener som har få eller ingen idrettsanlegg Hordaland. Dette arbeidet må de få til i samarbeid med idrettsrådene i kommunen.
 • En god sak å ta opp på den neste samlingen for idrettsrådene i Hordaland høsten 2016.

En rapport av dette arbeidet legges frem for det neste ting i Hordaland Idrettskrets med en konklusjon i fra HIK.

____________________

Otto Hatlebakk

……………………………………………

Otto Hatlebakk holdt et langt innlegg og i stikkordsform ble følgende sagt fra talerstolen på Scandic Ørnen 9.april 2016:

Jeg har vært i idretten i nesten hele mitt liv, ansatt, trener og tillitsvalgt i over 45 år.

Jeg har de siste årene blitt veldig skuffet mange ganger når det gjelder prioritering og bygging av idrettsanlegg i Hordaland og Bergen.

 

IDRETTSPOLITISK DOKUMENT 2015-2019 slår fast følgende:

BILAG 3: Norsk idretts verdigrunnlag

Aktivitetsverdiene

 1. Glede
 2. Fellesskap
 3. Helse
 4. Ærlighet

 

Organisasjonsverdiene

 1. Frivillighet
 2. Demokrati
 3. Lojalitet
 4. Likeverd

 

 • Dette skjer ikke når det skal bygges anlegg i Bergen, Hordaland og i resten av Norge er min påstand.

 

 • Tenk 1000 millioner på et svømmeanlegg som ikke holder et nivå for arr. av EM og VM! Det er nesten ikke til å tro! Var det en sprekk på 600 millioner?
 • Mange idretter bruker ikke idrettens organer når en ønsker et anlegg for sin idrett. En søker direkte kontakt med politikere og idretts ansatte i kommunene for å få bygget sitt anlegg. Idrettskrets og idrettsråd kontaktes i 2.omgang når en har fått ja fra politikere, sponsorer og de som driver med idretten i kommunene.
 • Når en sniker i køen vil andre idretts grener skyves ned over på lisen i rulleringen vedr. hvilke anlegg som skulle vært bygget.
 • På Stord har bordtennis, tennis og badminton gått til rettssak for å få de samme betingelser som fotball og f.eks. håndball. Er det slik vi skal ha det?
 • I Bergen Vest har Laksevåg Bordtennisklubb leid et lokale i 7 år som koster klubben skjorten (1 million kroner i engenbetaling). De første årene var vi på Bergens bybudsjett. Så var vi plutselig ute. Et forskudd på kr.200 000 hvert år i januar ble til at vi må forskuttere 660 000 for to år før vi får støtte fra Kommunen. Når vi etter 24 mnd. med forskuttering er vi veldig takknemlig for den støtten vi mottar.
 • Er det viktigere med store anlegg til noen få idretter mens andre må stå med luen i hånden år etter år og ingen ting skjer?
 • Skal ikke finne frem så mange flere eksempler men bare nevne at det er bygget ca. 100 fotball baner de siste årene i Bergen.
 • Nå er det bestemt at det skal bygges et tak over tribunen på Stemmemyren Fotballbane og i tillegg skal fotballfolket få en egen garderobe like ved denne banen. Da er det 50 meter til garderobene i Stemmemyren Idrettshall! 10-12 ganger i året spilles det elitefotball for ca. 150 tilskuere på banen, så bruker vi millioner på et slikt unødvendig anlegg.
 • Totalt vil nye Stemmemyren Stadion koste nærmere 40 millioner kroner.

Det nye byrådet i Bergen har bestemt at det som nr. 2 av anlegg som skal bygges fremover er Alvøen Idrettshall plassert. I tillegg til denne hallen fem minutter fra vår treningshall i dag skal det i samme idrettshall bygges en side hall for bordtennis.

 Slik vil vi ha det:

24 timers hall i Bergen,Laksevåg Bt-hall. Den har kostet klubben ca. 1 million egne midler de siste 7 årene!

24 timers hall i Bergen,Laksevåg Bt-hall. Den har kostet klubben ca. 1 million i egne midler de siste 7 årene!

 

 • Får håpe at 30 års kamp for et permanent 24 timer anlegg for Bordtennis (bordene står fast oppe) i kommunal regi nå snart blir en realitet.