En av de største dagene i vår historie:

263VI FÅR HALL I ALVØEN!!! ???

Kun formaliteter igjen.

Her er teksten fra tilleggsinnstillingen til budsjett for 2017:

Alvøen idrettshall i Laksevåg bydel: Byrådet vil følge opp prioriteringsrekkefølgen i byrådets plattform for nye idrettsanlegg. Det er byrådets mål at idrettshallen skal inneholde muligheter for ballspill som håndball, volleyball, basketball og innebandy og ha tilleggsareal for bordtennis på ca 350m2. Byrådet vil også se på muligheter for å legge til rette for brukergrupper som kan benytte idrettshallen på dagtid og som møteplass/knutepunkt for brukere av hele idrettsparken og turområdet.Prosjektet ønskes vurdert realisert i tråd med lav/middels kostnadsmodell som vil bety en enklere byggeløsning. Byrådet foreslår derfor en budsjettavsetning fordelt på 2 år til ny idrettshall i Alvøen idrettspark med oppstart av arbeidet i 2017. Prosjektramme etter lav/middels prismodell er estimert til 50 mill. kroner. Byrådet foreslår å sette av 30 mill. kroner i 2017 over sekkepost handlingsplan 1 – 3 idrettsbygg med en ytterligere budsjettavsetning på 10 mill. kroner i 2018 over sekkepost « ny idrettsplan 2017 – 2027».Prosjektet vil være spillemiddelberettiget. Etter dagens satser for ordinære idrettsanlegg vil prosjektet kunne få inntil 12,8 mill. kroner. Dersom storbytillegget på 15 % videreføres utover 2018, vil man kunne få 14,7 mill. kroner i spillemidler.