Forbundstinget 11-12.mai 2019 i Bodø: Christian Ibenfeldt enstemmig valgt til president!

Christan Ibenfeldt er den første presidenten fra vest siden Kjell Svanevik var president i NBTF fra 1977 til 1983.

Flott at det igjen ble en president etter 36 år fra vest, tiden var overmoden for et geografisk skifte av president i NBTF!

Flere ganger tidligere har det vært president kandidater fra vest i kamp votering på tinget. Flere ganger har presidenten

Den nye presidenten, Christian Ibenfeldt, på talerstolen rett etter han ble valgt i Bodø!

fra øst vunnet votering med få stemmer.

Tidligere presidenter i NBTF:
2015 – 2019         Erik Lindholm, Fokus/Askim
1995 – 2015         Øivind Eriksen, Ham Kam
1989 – 1995         Sigbjørn Skaar, Kjelsås
1983 – 1989         Odd Gustavsen, B72
1977 – 1983         Kjell Svanevik, Heros

Tinget i Bodø samlet 30 delegater. Helt klart var lang reise og to dages opphold grunnen til det lave deltager antallet. Men, de største klubbene i Norge var på plass i Bodø.

Tinget ble uten de store debattene og først og fremst ble det det debatt om hvorfor vi ikke blir flere medlemmer i sporten vår.

På tingets åpningsdag ble følgende problem stillinger tatt opp fra talerstolen fra representanter fra vest (ingen andre tok opp saker fra 2017 og 2018, dirigenten mente at vi ikke burde debattere fortiden, jaja …):

 • Styrets overordnede mål har vært de samme disse 2 årene som tidligere år:
 • Vi skal arbeide for å få flere og bedre bordtennisspillere.
 • Vi skal rekruttere, utvikle og beholde.
Vi blir ikke flere…
 • Vi har stått på stedet hvil i medlemsutvikling i de siste 4 årene og de ca.10 årene før det igjen.
 • Vi blir altså ikke flere som spiller bordtennis i Norge. Norges Idrettsforbund har de siste årene tildelt forbundet vårt ca.kr.1,5 millioner i post 3, det utgjør vel ca. 15 millioner de siste 10 årene..
 • Stabilt rundt 5000 medlemmer og ikke flere klubber etter bruk av millioner av kroner fra NIF i breddestøtte, og ca.11 millioner hvert år i vårt budsjett! På 10 år har vi altså brukt ca.110 millioner, og vi blir ikke flere, bedre og beholder ikke medlemmene!
 • Vårt forbund får dessuten noen svake «karakterer» fra NIF under rapport fra breddeutvalget i vår årsberetning: Klubbutvikling og ledelses utvikling, svakest på NIFs karakterskala for vårt forbund.


– Som nevnt i starten av denne artikkelen ble dette debattert flere ganger under tingets to dager.  Den nyvalgte presidenten sa i sin avslutning av tinget at dette ville han og hans nye styre forsøke å se enda mer på. Vi håper at vi på tinget i 2021 ser en fremgang i medlemstallet i NBTF.

 

Forbundet må dessuten løse hvordan de skal bruke 1,4 millioner i NIF støtte slik at vi kan få en økning i medlemstallet!


 • VG laget et stort oppslag på at vårt forbund bruker mange hundre tusen kroner av post 3 penger fra NIF til å betale lønninger til våre ansatte sentralt.
 • Forbundet har fått lov av NIF til å bruke post 3 til å betale lønninger, men moralsk er det ikke ok at en bruker penger på ansatte sentralt. Slike tildelinger bør går direkte ut til klubbene i Norge som sårt trenger slike penger til bruk på rekruttering av jenter og gutter.
 • Det er noe galt når Laksevåg i 2018-2019 sesongen betaler ca.35 000 inn til forbundet og ikke får støtte av de ca.1,5 mill pr. sesong forbundet får til barn og unge i sporten vår.

 Her er link til oppslag i VG: LINK

-Forbundet la frem brev fra NIF som forklarte at de kunne bruke 700 000 på lønninger sentralt av de 1,4 millionene en er tildelt.. I løpet av de neste to årene vil NBTF nok ikke bruke tilsvarende beløp på lønninger sentralt, pengene må brukes direkte i rekruttering av barn og unge i klubbene i Norge.

 

 • Forbundet er til for klubber og medlemmer/spillere!
 • Det kan virke som NBTF med sine ca.10-12 ansatte og en omsetning på ca.11 millioner nesten mener at de er til kun for seg selv.
Otto Hatlebakk, leder i Laskevåg Btk

-Leder i Laksevåg ble kraftig kritisert av fremtredende personer på tinget for at vi kunne si at det er 10-12 personer som blir støttet med lønn osv. fra forbundet. Vedkommende fikk en liste med 17 navn av oss etterpå, om han lurte på noe kunne han bare spørre..

Forbundet sa 11-12.mai i Bodø at de vil forsøke å bli enda klarere overfor forbundets klubber om hjelp for å bli større og bedre.

-Kom med innspill til oss sa den nyvalgte presidenten på den avsluttende talen på søndagen.

 

 • Gang på gang har vi kritisert at det ikke har vært arrangert NC for u17 i våre Stiga NC stevner de siste årene. Dermed kan en ikke som i andre klasser få til en topp 8 i NC. Det er fryktelig at våre beste u17 spillere ikke skal få spille en offisiell NC klasse som igjen medfører plass i et topp 8 for u17 spillere. Disse spillerne er faktisk viktigere enn u 23 klassen. U 17 spillere kjemper om plass på landslaget til ungdoms EM hvert år.

 

-Her ble det ingen debatt på tinget i Bodø. Vi får bare håpe at det nye styret i NBTF ordner opp i dette slik at u17 spillere gidder å delta i NC stevnene fremover..

 

 • Høsten 2016 var NBTF og Laksevåg BTK i Budapest for å søke om Europa Topp 10 for yngre. På møte med det internasjonale forbundet ble de begeistret for vår presentasjon. Vi fikk topp 10 for gutter, jenter, herre junior og dame juniorer høsten 2018 i Bergen!
 • Laksevåg BTK brukte ca. 10 000 kroner fra en slunken klubbkasse på reise og opphold,
 • Hvorfor ble topp 10 ikke arrangert i Bergen høsten 2018? Hvorfor står det ikke noen om denne fadesen i forbundets beretning?

Ledelsen i NBTF, Lindholm og Nordby ville ikke fortelle sin versjon av denne fadesen fra tingets talerstol. Grunnen var at en ikke «husker» hvorfor en slik internasjonal stor turnering ikke kunne finne sted i Bergen og Norge for første gang i historien.

 

Avslutning …

Tinget i Bodø ble gjennomført uten de store sakene på dagsorden fra forbundet.

Leder Don Alexander sa følgende til Laksevåg nett etter tinget – dette var et kjedelig ting.

Otto Hatlebakk – enig Don, det er nesten ingen vits i å delta her..

Ale Irgens Stord, Jack Feng, Hardanger og Gunnar Christiansen, Bergen HIL deltok ikke denne gangen.. Grunn: for dyrt, betyr ingen ting om vi er der eller ei sier Atle Irgens til Laksevågnett..

Hva skal vi så gjøre?

Vi kan ta opp enkelte saker til debatt og avgjørelse på tinget. F.eks. kunne en bedt tinget om debatt på at forbundets toppledelse har lagt ned NC klasser for u17 og at det ikke har vært arrangert topp 8 for disse viktige klassene de tre siste årene.

En kunne forberedt seg skikkelig på en debatt om mangel på økning i medlemsmassen i NBTF. Nå ble det gjennomført debatter på dette viktige området som ikke var godt nok forberedt.

Toppidrett? Vi kunne tatt en skikkelig debatt på at vi igjen skal bruke mer penger på rekruttering av nye landslagsspillere. Dagens opplegg for våre beste spillere er ikke godt nok. Tenk, fire år uten en eneste landslag samling for seniorer og juniorer på helg. Ikke rart at våre beste seniorer og juniorer slutter å spille.

Stolt forteller en at herre junior landslaget består av tre senter spillere og Borgar Haug til EM kommende sommer på NBTF nett. Vel, ikke rart det, junior spillere som IKKE er på senteret får ikke et eneste tilbud om samlinger.

Laksevåg Btk har reagert kraftig og skriftlig til NBTF om mangel av landslagssamlinger for seniorer og juniorer..
Ryktene forteller sier en sang.. det kan bli slike samlinger i fremtiden. Vi håper på det, la mange av de beste spillere på senior og junior nivå (som ikke går på NTG) få et tilbud og en mulighet..

Og, bruk vedtatt «regelverk» for uttak av spillere, la ikke trenerne får gjøre hva de vil..

Budsjett på 14,6 millioner for 2019..

Forbundet vil i 2019 bruke kr.14 683 191.- på sporten vår i Norge! Et rekord budsjett. Forbundets ledelse har fått til en avtale med Sparebank stiftelsen på Østlandet at region øst sine klubber kan få 2,2 millioner til bruk i klubbene.

Flott for klubbene i region Øst. Håper at tilsvarende avtaler kan lages med andre sparebanker i Norge av Norges Bordtennisforbund.

Dagens BT Norge er slik:

1)Halvparten av lisenser, medlemmer og klubber er i region Øst.

2)Ca. 90% av pengene i NBTF brukes i region øst

3)Vi kommer aldri til å bli en stor og god BT-nasjon når vi ikke får til bordtennis (flere og bedre) i de andre regionene i Norge!

4)Slik er situasjonen pr.1/4-2019:

 

Størst økning på klubbplan:

1.Stord, 14 lisenser i pluss

2.Laksevåg, 9 lisenser i pluss

3.Rana, 7 lisenser i pluss

Størst frafall i lisenser på klubbplan:

1.B-72, 18 lisenser i minus

2.Fokus, 12 lisenser i minus

3.Fornebu, 11 lisenser i minus

Vi håper på noen flere lisenser når forbundet kommer med oversikt pr.1.mai.

Her er oversikt over lagene som stiller i årets seriespill: LINK

 

Region/Klubb 01.04.2019 01.07.2018 Minus/pluss Lisens nr:
Vest 200 176 +24 2
Nord 69 90 -21 5
Midt 112 120 -8 4
Sør 166 193 -27 3
Øst 609 669 -60 1
-92
Stord 43 29 14 4
Laksevåg 41 32 9 7
Heros 26 31 -5
Bergen.Hil 22 22 0
Fjell 18 12 6
Bodø 31 37 -6 9
Rana 25 18 7
Trondheim 43 45 -2 4
Nidaros 11 6 5
Drammen 26 34 -8
Husøy 26 33 -7
Notodden 22 20 2
Fokus 97 109 -12 1
B-72 90 108 -18 2
Fornebu 60 71 -11 3
Oppegård 43 41 -2 4
Harestua 35 34 1 8

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *