God treningsoppkjøring I Laksevåg Bordtennisklubb sesongen 2019-2020!

Lille Hasan, Laksevåg Btk, er av mange talender i vest

Helgen 23-24-25.august avsluttet klubben vår 16 dagers trenings oppkjøring før sesongstart. Siste helgen fikk 13 spillere spesialtrening av trenerteamet. I minst 5 timer trening hver dag i 16 dager har vi gitt et tilbud til ca.30 spillere. Ca. 80 timer totalt fra 9.august-25.august har det vært organisert trening i klubben vår.

Trenerteamet i klubben er godt fornøyd med spillernes innsats og oppmøte disse 16 dagene. I juli var dessuten fire unge spillere på en ukes sommerleir i Halmstad, Sverige. Mange spillere har trent jevnt siden sesongslutt 2018-2019.

ENDELIG LANDSLAGSSAMLINGER IGJEN…
Etter mange års opphold vil det i slutten av september blir det igjen arrangert landslagssamlinger på helg for de beste herre seniorene og herre juniorene. Fredrik Meringdal og Jimmy Ojkangas er tatt ut til samlingen. Dermed er to av klubbens bete spillere også i gang med sin sesong.

Etter vårt syn er det avgjørende for norsk bordtennis av det igjen blir landslags samlinger på helg. Det er nå en gang slik at nordmenn jobber eller går skole på ukedager og da må helger nyttes til trening.

PÅ ALLE SAMLINGER..
Etter Laksevågs syn burde den beste spilleren i hver region bli invitert til alle samlinger. Nivået er forskjellig, men kanskje vil de som er fra andre regioner finne et nivå som gir gode treninger på slike samlinger? En kan også invitere «sparring» som jeg takle ulikt nivå. Klarer en å involvere alle regioner og flere klubber kan det være et håp for det sportslige nivået i Norsk bordtennis…

En klubb som får spillere på slike samlinger får spillere som gir nyttig innspill til trenere og medlemmer i hjemklubben når de er hjemme igjen.

Norsk bordtennis er nå en C-nasjon blant de funksjonsfriske i Europa. Fortsetter en med satsing på bordtennis i en del av landet vil vi fortsette på et slik C-nivå. Ta hele Norge i bruk!