Idedugnad i NBTF lørdag, 26. oktober, kl. 1000-1600, Ullevål stadion, Idrettens Hus

Genneral sekretær Svenn-Erik Nordby i NBTF ønsker flere medlemmer i sporten vår. Her oppsummerer han på møtet i Oslo

Idedugnaden med TEMA: FLERE MEDLEMMER I SPORTEN VÅR var et møte der deltagerne skulle komme med forslag til behandling i et forbundsstyremøte senere i sesongen. Det er altså styret som skal bestemme hvilke tiltak som skal gjennomføres for at vi kanskje skal få flere medlemmer i sporten vår.

 

Dyktig leder fra region Midt!

Jørn Wilhelmsen, Trondheim Bordtennisklubb: 

– For å få flere medlemmer i sporten vår må vi opprette nye klubber, kanskje flest nye klubber i Allianse idrettslag.

 

Otto Hatlebakk, leder i Laskevåg Btk, vi må gjøre forandringer..

Otto Hatlebakk, Laksevåg Bordtennisklubb:

– Totalt uenig Jørn! Av totalt ca. 60 aktive klubber i Norge er det kun 2-3 klubber som ikke har plass til nye medlemmer. De klubbene må ta seg sammen og sørge for å ta i mot nye medlemmer!

Tar alle disse ca.60 klubbene 20 nye medlemmer inn i klubben er vi raskt oppe i 1200 nye medlemmer.

Det er dessuten ca. 40 klubber som er medlem i NBTF i dag og kanskje er passive utenom de ca. 60 aktive klubbene. Vi må bruke krefter på å få fart på de klubbene vi har i sporten vår, her er det store muligheter for vekst i medlemsmassen!

 

Alle som deltok hadde «med seg» seg i debatten at det må forandres noe i sporten vår om vi skal bli flere.. Fem ulike områder ble diskutert der uthevet skrift på forslaget vare deltagernes mening om hvordan en burde prioriteres forslagene.

1)Flere medlemmer, forslag/ansvar

 • Trenerutvikling, kurs for trening av nye spillere, regionsvis, /NBTF
 • Bygge klubb, klubber med egne haller inviteres til felles møte, /NBTF

(klubber som er i ferd med å få hall inviteres også)

 • Vennskaps klubb, hjelper til med start av nye klubber, /NBTF, region
 • Det må bygges flere BT haller i Norge, /NBTF, klubb
 • Driften av klubben må bli mer profesjonelle, /klubb
 • Direkte medlemskap i NBTF, /NBTF
 • Rekruttering, alle alders grupper, /Klubb
 • Nasjonal klubbutvikler er ansatt i ca.20% stilling, /NBTF
 • Jente prosjektet, /NBTF

 

2)Flere klubber forslag/ansvar

 • Regionsutvikling, samtlige regions styrer innkalles til møte. Felles arbeidsoppgaver utarbeides eides for alle regioner. /NBTF
 • Etablere flere klubber/grupper i allianselag, /NBTF
 • Etablere flere rene BT klubber eller nye klubber i allianse idrettslag, /NBTF
 • Få i gang flere tidligere aktive klubber, /regioner

 

3)Arrangement, forslag/ansvar

 • Regionsvis individuelle serier, /region
 • Regionsvis gutt3 og jente serier/region
 • Nye turneringsformer /klubb

-dobbelturneringer

-miniturneringer

 

4)Markedsføring, forslag/ansvar

 • Brosjyrer på NBTF nett, redigerbare, /NBTF
 • SOS medier, Klubb/Region/NBTF

 

5)Økonomi

 • Regionsutvikling, Det innkalles til felles møte med samtlige regionstyret i mai 2020./NBTF

Arbeid i regionene, forslag:

Region cup, lokale stevner

Seriespill

Nye klubber, vitalisere tidligere klubber

Regiontrenere

Klubbutvikling

Regionsamlinger

Trenerkurs for trening av unge spillere

Søke om støtte til drifte i fra Idrettskretsene, noen regioner har i dag også bingo inntekter.

 

 • Oslo prosjekt, felles søknad fra fire klubber, spesielt arbeid med spillere 7-10 år:

Fokus kr.150 000

B72 kr.150 000

Oslo kr.150 000

Fornebu lr.150 000

Kr.1,8 millioner over tre år

 

Deltakere i Oslo:

Jørn Wilhelmsen, Trondheim Btk

Otto Hatlebakk, Laksevåg Btk

Kevin Johansen, Bodø BTK

Karl Arne Lia, Notodden

Øivind Eriksen, Region Øst

Jack Feng, Hardanger Btk, Flott at unge ledere deltar på slike viktige møter!

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Haukedalen, NBTF, forbundsstyret

Liv Sæther, NBTF, forbundsstyret

Anne Haug NBTF, forbundsstyret

Christian Ibenfeldt, NBTF, forbundsstyret, delvis på telefon

Bengt Paulsen, NBTF, adm

Ghassan Chaer NBTF, adm

Svenn-Erik Nordby NBTF, adm

 

 

 

Agenda med notater

Kl. 10 00               Velkommen       (Christian, Nordby og Liv)

 

Hva har vi gjort:

Regions prosjekt, best der en klubb fikk penger

Jenteprosjekt, ulikt resultat

Gundars Rusus prosjekt, 8-9 klubber er besøkt, to regionsamlinger er gjennomført.

DNB prosjekt, 2.1 mill, 50 utebord plassert, 23 klubber er med i prosjektet på Østlandet, adm er på besøk sammen med styret i NBTF, fire nye klubber er startet opp.. målet er ti klubber.. Pilot prosjekt i dette området.

Vi stiller opp i hele landet..

Det arr. mange Kurs, forbundet stiller opp om klubber eller region ønsker et kurs.

 

Kl. 10 10                Gjennomgang av status og fakta (ref. tilsendt materiale). Forslag til prosess. (Liv/Svenn-Erik)

 

Kl. 10 30 Hvilke målgrupper ønsker vi å rekruttere fra? (Alle bidrar – Svenn-Erik leder prosessen)

 

Wilhelmsen, vi må starte flere klubber, i allianselag..

Otto, ta vare på de klubbene vi har.. få fart på de vi har! En stor klubb i hvert område av landet!

Lokale tiltak fremfor regionale og nasjonale konk.

Vi må bli flere kubber! SE.

Hall treningshall er avgjørende…

Kevin, vi må blir mer proffe…

Otto, 50-50 for allianse klubb, spesial idrettsklubber..

 

Konklusjon:

Hall, treningssted, før vi starter med ny klubb, vi må ha ildsjelene ved start av klubber…

Arbeide for å få fart på dagens 50 klubber, arbeide videre med 50 klubber som ikke fungerer

 

Flere medlemmer

Eriksen,  vi må ha alle typer medlemmer..

1/1-2020, nye systemer for registrering av medlemmer, under 1500 lisenser kan gi mindre tilskudd fra NIF.

Alle klubber må kanskje ha treningsavgift inn i kontingent.. Nye rutiner fra NIF..

 

Kl. 11 00 Hva har dere lykkes med – hva har dere prøvd, men mislykkes med?  Erfaringsutveksling. (Alle)

ØE

Bedre stevner

Region øst, støtter klubbene økonomisk.

Bistand med bygging av hall

 

Post 3

Tidligere tilskudd, Egen hall burde væt på plass for å få støtte… Hall er viktigst..

ØE: Uten støtten på mange millioner til klubbene de siste årene (ca.20 millioner), ville vi vært færre medlemmer, støttet av Kevin..

 

SE

Samle de beste klubbene med egen hall kanskje til eget inspirasjons møte.. 20 klubber hjelper hverandre!

 

Kl. 12 00                LUNSJ

Kl. 12 45                Forslag til tiltak

Kl. 15 00                Ansvar, roller og økonomi (Alle)

Kl. 16 00                Avslutning – oppsummering – veien videre (Liv og Svenn-Erik

Kl. 16 15               Vel hjem

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *