Kontingent og treningsavgift 2023-2024

Treningsavgiften I 2023-2024 for medlemmer under 20 år, er satt ned til kr.500. (inkludert lisens til forbundet, kr.300, kr.400 eller kr.500)
I 2022-2023 var treningsavgiften kr.950.- for jenter og gutter under 20 år.
(inkludert lisens til forbundet.) Vi betaler i 2023-2024 også en klasse for alle unge spillere i klubben på noen stevner.)

Kontingent for 2023 er som i 2022 kr.50.-.

Medlemmer som sliter økonomisk i 2023-2024 kan avtale med klubben om nedsatt kontingent og treningsavgift. Kontakt Eric eller Otto.

Treningsavgift 2023-2024
Kr.1350.- For alle som trener minst en gang i uken.
Kr.1800.- for en familie