Stevnearrangementkurs del 1 overstått

Den 29. oktober ble det holdt stevnearrangementkurs del 1 på Idrettens hus. Kurset bestod i bruk av TT Coordinator, og bestod av en kombinasjon av teori og praksis. Følgende deltakere var til stede:

  • Benjamin Otto Hatlebakk, Laksevåg BTK
  • Don Alexander, Heros
  • Odd Monsen, Heros
  • Gunnar Wedøe, Heros
  • Tove Fagerland, Stavanger
  • Erland Yildiz, Stavanger

Instruktør var Kim-Erling Bolstad-Larssen. Kurset bestod av fire deler:

  1. Introduksjon (om TT Coordinator og installasjon)
  2. Vanlig bruk av TT Coordinator
  3. Når menneskelige feil oppstår…
  4. Etter arrangementet

Etter del 2 og 3 fikk deltakerne oppgaver relatert til innholdet, mer presist å sette opp et (fiktivt) arrangement som ble kjørt i del 2. I del 3 fikk deltakerne noen menneskelige feil de måtte fikse opp i.

Det er verdt å merke seg at kursfilen også kan brukes som manual for mange situasjoner, noe den har blitt lagt opp til. Samtidig er det viktig å påpeke at i del 3 består av utførelser som må godkjennes av overdommer før de settes i gang i en turnering, innholdet der er hovedsakelig den tekniske utførelsen.

Kursfilen er tilgjengelig her (pdf): Kurs i TT Coordinator

Kursdeltakerne var veldig fornøyde etter kurset. Fra venstre: Kim-Erling Bolstad-Larssen (Laksevåg BTK, instruktør), Odd Monsen (Heros), Tove Fagerland (Stavanger BTK), Don Alexander (Heros), Benjamin Otto Hatlebakk (Laksevåg BTK), Erland Yildiz (Stavanger BTK) og Gunnar Wedøe (Heros)