Rekruttering av nye spelarar

Bilal Saher til venstre får her tips fra Wang Bing på en helge samling i Laksevåg Bt hall.
Vi har holdt farten oppe i hallen vår for de yngste etter beste evne! MEN, VÅRE TRIMMERE ER UTESTENGT I ET HELT ÅR! Hallen vår er 500 kvadrat! Minst like god plass der som på et trenings senter!

Noen tanker verdt å tenke på?

  • Ingen medlemmar – ingen klubb! 
  • Ingen klubber – intet forbund!

Ein bordtennisklubb er ein foranderleg størrelse, og det vil alltid vere ein naturleg flyt inn og ut av klubben.

Nokon gongar går det den rette vegen og vi blir fleire medlemmar, men dessverre går det også den motsette vegen. Det store spørsmålet er korleis vi, eller om vi kan, styre utviklinga, altså sikre oss at vi har en ”sunn” klubb, med eit stabilt eller stigande medlemstal.

Vi skal naturlegvis gjere alt det vi kan for å halde på dei medlemmane vi har no, men det er ganske sannsynleg at vi også må bruke energi på å finne nye medlemmar.

(Dette innlegget er noen tanker i fra annen idrett også..)

Nye medlemmar = ny energi!
Når vi skal ut og rekruttere nye spelarar, skal vi som klubb naturlegvis sjå litt på kva slags klubb vi er og om vi vil meir av det same, eller om vi vil prøve nye vegar.

Er vi ein mosjonsklubb med utelukkande seniorspelarar, er vi en klubb utelukkande med ungdom, osv.

Uansett kva det er ein ”styrer” etter, gir nye medlemmar ofte litt meir arbeid, men heldigvis også ny energi!

Bente og Gina spiller på et høyt nivå og er viktige spiller for yngre spillere i klubben vår.

Eldre som ikkje lenger er på arbeidsmarknaden, har ofte meir tid til f.eks. å gå inn i styrearbeid, stå i bod på det neste ungdomsstemnet, osv.

Omvendt kan nye ungdommer gje energi i form av foreldre som blir trenarar, m.m. Nye spelarar uansett alder og evner er ”ringer i vatnet”, nye mogelegheiter for f.eks. sponsorar, trenarar, styrearbeid – så kom i gang!

Skulesamarbeid
Skulane er ein viktig samarbeidspartnar når vi snakkar om rekruttering av spelarar. Det kan vere mange ulike måtar å samarbeide med skulane på. Å bidra til å arrangere ei skuleturnering er flott reklame for bordtennis sporten. Her har vi fleire døme på at det er kome mange nye spelarar til klubbane rundt omkring i landet.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *