Årsmøte, torsdag 23.mars 2023, Torino restaurant i Fyllingen

Årsmøtet i Laksevåg Bordtennis klubb gikk rolig for seg og den viktigste saken var:

Treningsavgiften I 2023-2024 for medlemmer under 20 år, ble satt ned til kr.500. (inkludert lisens til forbundet, kr.300, kr.400 eller kr.500)

I 2021-2022 var treningsavgiften kr.950.- for jenter og gutter under 20 år. 
(inkludert lisens til forbundet.) Vi betaler i 2023-2024 også en klasse for alle unge spillere i klubben på noen stevner.)

Kontingent for 2023 er som i 2022 kr.50.-.

Medlemmer som sliter økonomisk i 2023-2024 kan avtale med klubben om nedsatt kontingent og treningsavgift. Kontakt Eric eller Otto.

SAKSLISTE:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
GODKJENT

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

GODKJENT

3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. Dirigent og referent, Otto Hatlebakk, underskrive protokollen, Stig Mortensen, og Eric Nilsen. 
GODKJENT

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
GODKJENT

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 
GODKJENT

6. Behandle forslag og saker. 

7. Fastsette medlemskontingent. 
GODKJENT

Kr.50.- innbetaling innen 1/5-2023, SAMME SOM I 2022

Kr.50.- Støttemedlemmer, 1/5-2023, SAMME SOM I 2022

Treningsavgift 2023-2024
Kr.1350.- For alle voksne som trener minst en gang i uken. (samme som i 2022-2023)
Kr.950.- for jenter og gutter under 18 år. I 2023-2024, under 20 år, kr.500)
(inkludert lisens til forbundet, Betale en klasse for alle unge spillere i klubben på noen stevner.)
Kr.100.- i avslag om du støtter Laksevåg Btk i forbindelse med Grasrotandelen. (foreldre er ok.)
8. Vedta idrettslagets budsjett. 

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg: 

GODKJENT

………..

STYRET 2023-2024
Leder: Otto Hatlebakk
Nestleder: Anders Hovden
Medlem: Regina Stevens
Medlem: Roy Vetaas
Medlem: Kim-Erling Bolstad-Larssen

Varamedlem: Stig Mortensen
Varamedlem: Gina Hundven
Kontrollkomite: Eric Nilsen og Bjørn Gjelseng, vara: Gunnar Jensen