Laksevågkruset lørdag 11.januar 2020, Olsvik Idrettshall, Bergen

Laksevåg er ikke blant landets beste bredde klubber.. Men, få har flere unge spillere enn oss.. Her er syv av de..

Laksevåg Bordtennisklubb ønsker velkommen til det nasjonale stevnet, Laksevågkruset 2020.

Klasseinndeling lørdag. 11.januar i Laksevågkruset:

BOLK 1

Kl.1330 Vest cup, under 15, *født, 2004-2005-2006-2007  kr.120.-
Kl.1330 Vest cup, under 11, *født 2008 eller senere           kr.120.-
Kl.1330 Herrer B, 2199-1900 poeng                                     kr.150.-
Kl.1330 Herrer D 1599-1300 poeng                                     kr.150.-

BOLK 2
Kl.1600 Herrer C, 1899-1600 poeng                                     kr.150.-
Kl.1600 Herrer E, 1299-1200 poeng                                    kr.150.-

  • Det kan bli forandringer på tidspunkt for klassestart. Det gjelder ikke stevnestart kl.1330.
  • Trening på bordene fra ca. kl.1245.
  • Det er kun tillatt å delta i en klasse pr. bolk. Spillerne må møte opp senest 30 minutter før klassestart. Trekning 15 minutter før klassestart.
  • Turneringsledere: Kim-Erling Bolstad Larssen, Roy Vetaas, Brage Titlestad, Anders Hovden, Stig Mortensen og Otto Hatlebakk. Overdommer: Anders Hovden/Kim-Erling Bolstad Larssen, ass. overdommer: Otto Hatlebakk
  • Seeding og klassetilhørighet: I henhold til konkurransereglementet og NBTF’s online ranking. Turneringen er underlagt NBTF sitt konkurransereglement. De som taper en kamp må regne med å dømme en kamp etterpå. I puljespillet dømmer spillerne hverandre.
  • Baller: Tibhar XXX, Stiga XXX, plast. Bord: 14 Stiga og Tibhar bord. Antall sett: best av 5 sett til 11
  • Antall spillere i puljene: Alle klasser spilles som puljespill. 3/4 spillere i hver pulje, 2 spillere videre til sluttspill
  • Påmelding: innen 9.januar 2020  E-post:  otto.h@laksevagbtk.no
  • Startkontingent: Blir sendt ut til klubbene etter stevnet er ferdig.
  • Trenger du mer informasjon? Ring Otto Hatlebakk, mobil 9169 0364

info:

*Vest Cup region vest sesongen 2019-2020

Region Vest innbyr til turnering for spelarar under 15 år sesongen 2019/2020.

Heilt ferske spelarar som er eit eller to år eldre kan søkja dispensasjon for å delta.

Det blir 4 stevner, to før jul og to etter jul.  Eit stevne i Bergen før jul og eit på Stord før jul og to stevner etter jul.

Det blir innleiande puljespel der alle spelarane går vidare til nytt puljespel. Nr 1 og 2 i innleiande pulje møter nr 1 og nr 2 i dei andre puljene.  Nr 3 i puljene spelar mot kvarandre og nr 4 i pulje spelar mot kvarandre.  Ved stor deltaking kan spelarane bli inndelt i to ulike aldersklassar.

Dei beste spelarane etter rankingen vert seeda som nr 1 i ulike innleiande puljer.

 

Målet er at regionen sine yngre spelarane skal få god kamptrening med mange kampar på ein dag.  God trening er viktig, men lika viktig er da å få trena på kampsituasjon.  Me oppfordrar og klubbane å stilla med eldre ungdomar og andre, som kan trena på lagleiarfunksjonen.

Me legg ikkje opp til noko stor prestisje i disse turneringane, det er lika mykje å sjå på som utdanning av spelarar og lagleiarar.  Alle skal prøva å vinna sjølvsagt, men me håpar og trur på at det skjer i ein sportsleg og god tone.

Terminliste

Første Vest Cup: Laurdag 21. september i forbindelse med Stord Cup 21-22. september.

Info om dei tre andre Vest Cup vert sendt ut så snart terminlista er klar.

Startkontingent: kr 120,-

Premiering: Pokal til dei tre beste

Dømming: Ledige spelarar dømmer kampane

Lisens: Alle deltakarar fødd i 2007 eller før må ha betalt lisens til Norges Bordtennisforbund

Arrangørklubb sørger for salg av enkel mat og brus

Påmelding tirsdag før turnering sånn at me får ein viss oversikt over kor mange som kjem, men me tar i mot spelarar heilt fram til start om det ikkje er fullt

Me håpar alle klubbar prioriterer dette viktige tiltaket for våre yngre spelarar, sånn at dei får eit bra kamptilbud, som gjer at me klarar å halda på dei og at me utviklar spelarane våre.

 

KLUBB STØTTE

Alle klubber i regionen kan søke om slik støtte og søknadene behandles fortløpende underveis i sesongen.

Vi håper at klubbene starter opp med tilbud til nye spillere kommende sesong. Vi håper også at unge spillere som har spilt sist også får et godt tilbud i sesongen 2019-2020.

Klubbene får utbetalt 12000 eller 6000 slik:
1)12 spillere under 15 år som deltar i 3 stevner lokalt fra klubben, et stevne utenfor egen kommune tildeles kr.12000.- fra regionen.

2)6 spillere under 15 år som deltar i 3 stevner lokalt fra klubben, et stevne utenfor egen kommune tildeles kr.6000.- fra regionen.

Ta kontakt med Anders Hovden når en ønsker utbetalinger eller har spørsmål til dette tiltaket for å få frem flere unge spillere ved bordtennisbordene i region vest.

Ekstra tilskudd til klubbene i Rogaland
Styret har dessuten bestemt at klubbene i Rogaland kan sende søknad om økonomisk støtte til ungdoms arbeid til regionen ved leder Anders Hovden. Her har styret satt av kr.12000.-.

Anders Hovden: anders.hovden@idrettsforbundet.no

Region Vest