Nye regiondommere i region vest

29. oktober ble det holdt regiondommerkurs. Det har gitt nye regiondommere.

Kurset ble holdt i Bergen PIL sin treningshall i Kanalveien. Det innebar både teori og praksis, og resulterte i flere nye dommere. Her er de nye regiondommerne, samtlige fra Bergen PIL. Fra venstre:

  • Håvard Høieggen
  • Sander Høieggen
  • Kåre Skorpen
  • Gheorge Claudio Ivan
  • Odin Dyrkolbotn
  • Simona Svetlosakova

Instruktør på kurset var Kim-Erling Bolstad-Larssen.

Neste regiondommerkurs i region vest skjer 12. november 2022 hjemme hos Stord. Bindende påmelding til kurset sendes senest 9. november 2022 til kebl@laksevagbtk.no. Les mer her: https://www.laksevagbtk.no/2022/10/31/regiondommerkurs-pa-stord-12-november/