VELKOMMEN TIL MAI CUP 2023, 57 påmeldt fra 8 klubber, pr.10/5.

Laksevåg Bordtennisklubb ønsker velkommen til det nasjonale stevnet «MAI CUP 2023», lørdag 13.MAI  i Olsvik Idrettshall. 

xx

Påmelding mai cup 13.mai i Olsvikhallen 
Klubb antall
Laksevåg8
Haugesund6
Stord 14
Bergen Pil3
Heros15
Fjell5
Hardanger6
?? 
?? 
  
 57
Pr.10.mai kl.2130

Her kommer det link til deltagerne i de forskjellige klassen samt mer info, trekning osv: https://drive.google.com/drive/folders/1eFTg0_RWTwYqo4041PKXNj43i__7d1zM?usp=sharing

Klasseinndeling:

BOLK 1, KL.1100

1)Jenter/gutter 15, dobbel                                             kr.120.-

2)Herrer B/C/D, , 1400-2299.                         kr.160.-

BOLK 2, KL.1200
3)Jenter/gutter, Nybegynner                                         kr.100.-
(kun spilt i et år, fra januar 2022)
(Påmelding må inneholde alder, vi
Vurderer å dele klassen opp etter alder)

4)Jenter/gutter 15, *født, tidligst 2007                           kr.120.-

Kl.1330
5))E, Herrer, 1200-1399  poeng                               kr.160.-

BOLK 3, KL.1500
6)Jenter/gutter 13, *født, tidligst 2009                           kr.120.-
7F, )Herrer, 0-1199, poeng                                    kr.160.-

 • Det kan bli forandringer på tidspunkt for klassestart. Det gjelder ikke stevnestart kl.1100.
 • Hallen er åpen for trening på bordene fra kl.1030.
 • Stevne tier er inkludert i startavgiften.
 • Skal noen filme spillere i stevnet, det må godkjennes av de som filmes. Vi håper klubbene følger opp dette. Det er spesielle regler for filming av spillere under 18 år. Følg NIFs regelverk.
 • Det er kun tillatt å delta i en klasse pr. bolk. Spillerne må møte opp senest 30 minutter før klassestart. Trekning 15 minutter før klassestart.
 • Turneringsledere: Anders Hovden, Kim-Erling Bolstad Larssen, Eric Nilsen og Otto Hatlebakk.
 • Overdommere: Hovden/Hatlebakk
 • Seeding og klassetilhørighet: I henhold til konkurransereglementet og NBTF’s online ranking pr.1.mai.
 • Turneringen er underlagt NBTFs sitt konkurransereglement. De som taper en kamp må regne med å dømme en kamp etterpå. I puljespillet dømmer spillerne hverandre.
 • Lisens bestemmelsen til NBTF er gjeldende.
 • Ved lav deltakelse i en klasse kan spillerne settes inn i tilhørende nivåklasse i stedet (alternativt kan spille begge klassene).
 • Klasser med mindre enn fire deltagere kan bli strøket.
 • Baller: Tibhar XXX og Stiga XXX, plast.
 • Bord: 14 Stiga og Tibhar bord.
 • Antall sett: best av 5 sett til 11
 • Antall spillere i puljene: Alle klasser spilles som puljespill. 3/4 spillere i hver pulje, 2 spillere videre til sluttspill
 • Påmelding: innen 10.MAI 2022.  Epost:  otto.h@laksevagbtk.no 
 • Startkontingent: Faktura blir sendt ut til klubbene etter at stevnet er ferdig.