Leder i Laksevåg Btk, Otto Hatlebakk sa blant annet følgende i møte med politikerne i Bergen:

Otto Hatlebakk er sterkt kritisk til at fotball sporten får anlegg etter anlegg, mange idrettsgrener i Bergen får svært lite når det kommer til anlegg i fra Begen Kommune!

Otto Hatlebakk er sterkt kritisk til at fotball sporten får anlegg etter anlegg, mange idrettsgrener i Bergen får svært lite når det kommer til anlegg i fra Begen Kommune!

– «Stakkars» brukerne av Stemmemyren Fotball baner som mangler tak over tribunen for de ca. 100 tilskuerne som møter frem til kamper på banen. Fotball sporten forlanger dessuten å få nye garderober på Stemmemyren enda en har flotte garderober kun femti meter fra fotball banen i Stemmemyren Idrettshall. Totalt forventer fotballsporten nye anlegg til 50-60 millioner på Stemmemyren!

Totalt har fotballsporten i Bergen fått bygget anlegg for ca.1000 millioner støttet av Bergen Kommune og en privat sponsor de siste årene. Likevel forventer fotball sporten nye anlegg gang på gang. De blir aldri fornøyd og det er trist.

Mandag 21.september inviterte Bergens-politikerne idrettsklubbene i Bergen til møte om rulleringsplanen for idretts anlegg som skal bygges i Bergen de nærmeste årene.

Leder i Laksevåg Btk Otto Hatlebakk presenterte det du kan lese under her. Hatlebakk var helt klar når han sa til politikerne følgende:

Hvorfor er det blitt slik at fotball sporten med ca.17% av medlemsmassen i norsk idrett har fått ca.75 % av anlegg som bygges i Bergen? Andre idretter i Bergen har knapt en treningssted av god kvalitet og ikke som fotball i Bergen,  ca. 100 24 timers anlegg har sporten fått de siste 10-15 årene. I hele Norge er det nå bygget 1000 kunstgressbaner.

  • Når Hatlebakk presenterte at Laksevåg Btk har betalt ca.660 000 i husleie i 2014 og 2015 og ikke mottatt en krone i Bergen Kommune så langt,  var kommentaren fra en politiker slik: det er svært leit å høre om at dere ikke har fått husleiestøtten for 2014 og så langt i 2015.

Her er hele innlegget som ble fremmet mandag 21.september;

I 2009 var vår plan og Bergen Kommunes at det skulle bygges en ny hall ved Laksevåg Idrettshall, med en liten bordtennis-hall i dette tilbygget som var planlagt ferdig bygget i 2014-2015.

I 2009 leide vi derfor et treningslokale I Leirvikåsen 35 i tett samarbeid med Bergen Kommune. Vi flyttet ut av Olsvikhallen der vi aller nødigst fikk bruke hallen noen få timer hver uke.

I 2009 ble vi lagt inn på Bergen Bys budsjett med kr.200 000 pr. år. Dette beløpet fikk vi utbetalt hvert år i januar.

Dvs. at i ca. fem år skulle vi betale ca. 100 000 hvert år i husleie mens vi ventet på hallen ved Laksevåg Idrettshall.

Det resterende beløpet skulle vi altså dekke inn selv i forbindelse med husleien. I tillegg har vi renhold i hallen på 500 kvadrat som vi gjør på dugnad.

 

I 2011-2012 ble dette tilskuddet fjernet fra by budsjettet og vi har det slik i øyeblikket og etter den tid:

Vi har betalt ca.kr.330 000 i husleie for 2014.
Vi har betalt ca.kr.330 000 i husleie for 2015.

Vi har lagt ut ca.kr.660 000 de siste to årene og har pr. dato ikke fått noen husleiestøtte fra Bergen Kommune for de to årene så langt i 2015.

Det har væt utrolig vanskelig for oss etter at Bergen Kommune brøt avtalen vi hadde i 2009 med utbetaling av kr.200 000 hvert år i januar.

Vi har flere ganger sagt ifra til Bergen Kommune om dette. Lite skjer. Vi har bedt om å få et forskudd i januar hvert år, dette er dessverre ikke kommet i faste rutiner for 2015.

 

I 2009 betalte vi dessuten for følgende i hallen før vi kunne ta den i bruk:

Ca. Kr.50 000 for to varmepumper i hallen

Ca. Kr.150 000 for spesial gulv for bordtennis i hallen

Ca. Kr.20 000 for annen opp pussing av hallen

Sammen med 100 000 hvert år i husleie er nå alle klubbens sparepenger brukt opp.

Vi lever nå på et minimum eksistens nivå når vi må forskuttere 660 000 i husleie for to år før vi får husleie støtte i fra Bergen Kommune.

 

Vil også legget til at vår klubb har kjøpt inn bord og annet utstyr til en verdi av kr.200-300 000. Hver gang vi skal arrangere turnering i Haukelandshallen må vi frakte dette utstyret inn med lastebil til hallen.

 

Vi og andre bordtennis-klubber i Bergen er oppgitt over at kommunen ikke tar vare på vår sport.

Bergen Kommune har bygget fotball anlegg til 1000 millioner de siste årene i samarbeid med private investorer.
Vi vår sport må lese i media om at de stakkars brukerne av Stemmemyren Fotball baner mangler tak over tribunen for de ca. 100 tilskuerne som møter frem til kamper på banen. Fotball sporten forlanger dessuten å få nye garderober på Stemmemyren enda en har flotte garderober kun femti meter fra fotball banen i Stemmemyren Idrettshall. Sammen med en ny fotballbane på Stemmemyren er det beregnet å koste 50-60 millioner for at fotball sporten skal få enda bedre fasiliteter.

 

De pengene burde vært brukt i ny hall på Laksevåg eller nytt anlegg med bordtennis-hall i Alvøen.

 

Hvorfor er det blitt slik at fotball sporten med ca.17% av medlemsmassen har fått ca.75 % av anlegg som bygges? Andre idretter har knapt en treningssted av god kvalitet og ikke som fotball ca. 100 24 timers anlegg sporten har fått de siste 10-15 årene.

 

Vi skjønner lite av at for oss i bordtennis så har vi dårligere treningsforhold i 2015 enn det var i 1960 årene.

Vi håper at den politiske ledelsen nå hører på Idretts rådets prioriteringer slik at vår sport kan få en god og rettferdig behandling vedr. anlegg i årene som kommer.

Det må dessuten bli slutt på «snarveien» inn til politikerne uten at dette er godkjent av Idrettsrådet i Bergen vedr. bygging av nye anlegg.